Ръководството на Българска академия на науките изцяло подкрепя позицията на Висшите училища, изразена в публикуваното отворено писмо до държавните институции от 14.05.2024г., заявяват от БАН.

"Неизпълнението на поетите от държавата задължения относно повишаване на доходите на преподавателите и учените и неспазването на Закона за висше образование е недопустим акт. Приетите промени в ЗВО, осигуряващи предсказуемо и плавно нарастване на заплащането на висококвалифицирания труд на хората в сферата на висшето образование и науката, са резултат от съвместните усилия на цялата академична общност и профсъюзите и бяха подкрепени с разбиране от Министерството на образованието и науката и в Комисията по образованието и науката в Народното събрание", допълват от Българската академия на науките.

"Високото качество на висшето образование и научните изследвания в България би трябвало да са национални приоритети и основна част от националната ни сигурност, което налага подготовката и квалификацията на високо образовани преподаватели и експерти във всички области на науката и познанието. Изграждането на кадри е дълъг процес, който изисква спазването на конкретни ангажименти от държавните институции, гарантиращи устойчивост и конкурентоспособност. Образованието и науката са основните фактори за просперитета на всяка нация и трябва да залегнат в дългосрочната стратегия на политическата класа с ясни отговорности, които да бъдат спазвани", подчертават още те.