Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., съобщиха от МС.

С Постановлението се одобряват допълнителни разходи в размер до 21 317 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за изплащане на фактически извършени разходи за дейности по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на Министерството на вътрешните работи.