Народното събрание прие окончателно на второ четене промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които се въвежда механизъм за определяне на заплатите за най-ниските заемани длъжности в МВР. 

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на държавните служители в МВР за най-ниската длъжност е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на НСИ, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за най-ниската изпълнителска длъжност - не по-малко от 1,2, а за най-ниската младша изпълнителска длъжност - не по-малко от 1,0. 

По предложение на депутата от ГЕРБ-СДС и бивш министър на вътрешните работи Младен Маринов, направено в днес в пленарната зала, коефициентите бяха увеличени и допълнително. Първоначално се предвиждаше те да бъдат съответно 1,0 и 0,8.  

Промените в Закона за Министерството на вътрешните работи влизат в сила на 1 януари 2025 г.