Енергийният министър Владимир Малинов и посланика на Азербайджан в България Хюсейн Хюсейнов обсъдиха възможностите за задълбочаване на енергийното сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на енергийното ведомство.

"Като стратегически партньор на България Азербайджан заема водещо място за гарантиране на диверсификацията на доставките на природен газ и за повишаването на енергийната сигурност в региона“, подчерта министър Малинов. "Значим е потенциалът за сътрудничеството между страните във връзка с енергийните споразумения между Европейския съюз и Република Азербайджан. Разчитаме партньорството ни да продължи като развием потенциала за доставка на допълнителни количества природен газ от Азербайджан към България и региона“, каза министър Малинов.

Посланикът на Азербайджан у нас Н. Пр. Хюсейнов заяви от своя страна, че в момента България има ролята на стратегически център, през който се транспортира природен газ за региона. Двамата отбелязаха и нарастващата роля на азерския природен газ след потенциалното прекратяване на транспортирането на руски природен газ през украинска територия.

Сред темите на разговора с посланик Хюсейнов бе и проектът за изграждане на подводен електрически кабел в Черно море. По думите на енергийния министър Малинов инициативата би могла да се използва за пренос на зелена енергия като по този начин ще се допринесе и за укрепването на енергийната сигурност.

Министър Малинов и Н. Пр. Ирене Планк, посланик на Федерална Република Германия в България отбелязаха стратегическото партньорство между страните и очертаха теми от общ интерес, в рамките на които то може да се задълбочи. Енергийният министър акцентира върху плановете на българската страна за запазване и развитие капацитета на ядрената енергетика. "Изграждането на 7-ми блок на АЕЦ "Козлодуй“ е сред водещите приоритети на правителството.

Приветстваме потенциалното участие на всяка чуждестранна компания с опит в дейностите по реализация на проекта при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност“, допълни Малинов.

Посланик Планк запозна министър Малинов с развитието на пазара на втечнен природен газ в Германия. Те се обединиха около това да се задълбочи сътрудничеството между страните в процеса по осигуряване на необходимите за Европа количества природен газ след очакваното прекратяване на преноса на руски природен газ през Украйна.

Двамата обсъдиха и възможността да се представи потенциалът на региона на Стара Загора пред чуждестранните инвеститори с цел запазване на неговата стабилност. "Поетапното преминаване към енергийна трансформация ще гарантира запазване на експертния капацитет на комплекса "Марица-изток“, подчерта Малинов.