"Изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй“ ще осигури сигурна и чиста енергия за индустриалните и битовите потребители в България. Ядрената енергетика у нас е част от икономическата, а и от националната сигурност на държавата“. Това каза министърът на енергетиката Владимир Малинов в рамките на представянето на на "Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън".

"Приетите от 49-ото Народно събрание решения за избор на технологията AP1000 на американската компания "Уестингхаус“ и световния лидер в изграждането на ядрени блокове "Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън" направиха процесът необратим. Разчитаме на тяхното сътрудничество за успешната реализация на проекта“, каза още той.

По думите на енергийния министър Малинов изграждането на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй“ следва да се реализира в най-кратки срокове, в конкурентна среда и при най-добри икономически условия.

"В рамките на втората половина на следващата година трябва да се изпълнят три успоредни процеса – осигуряване на финансирането, подготовката на базовия проект за 7-ми и 8-ми блок и взимане на окончателно инвестиционно решение“, допълни той.

Малинов припомни резултатите от проведените от него срещи във Вашингтон, в рамките на които бе поет твърд ангажимент на американската "Ексим Банк“ както по отношение на финансирането на участието на "Уестингхаус“ в проекта, така и за осигуряване на част от участието на българския бизнес в него. Предстоят разговори и с корейската банка за Експортно финансиране.

"Българската страна е поставила изискване за минимум 30% участие на местни компании в проектирането, доставките и изграждането на 7-ми и 8-ми блок. В пиковите моменти от изграждането на нови ядрени мощности очакваме пряко ангажираните на площадката да достигат 10 000 души“, акцентира министър Малинов.

"Трябва да започнем да работим от сега, за да създадем необходимата довеждаща инфраструктура и да гарантираме безопасни условия на труд“, допълни той.

Енергийният министър припомни и създадената в рамките на Министерския съвет междуведомствена работна, в рамките на която всички ангажирани страни оказват съдействие за ускоряване на административните процеси.