България и Словакия ежегодно ще обменят студенти, докторанти, изследователи и преподаватели. За периода на обучението си студентите и докторантите ще получават стипендии. Това става по силата на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между двете държави. Документът бе подписан днес от министър Галин Цоков и словашкия му колега Томаш Друкер в Братислава. Министрите на двете държави се споразумяха, че ще подкрепят преподаването на словашки език и литература и на български език и литература в своите висши училища. Съгласно подписаната програма по един преподавател по български език и литература ще има в Университета "Коменски“ в Братислава и Прешовския университет. Съответно по един преподавател по словашки език и литература ще имат Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий“. Също така студенти и преподаватели от двете страни ще участват в летни курсове по словашки език и български език, словашки и славянски изследвания. Двете държави ще си съдействат и в областта на професионалното образование и обучение и изпълнението на европейските политики в тази област. Предвижда се България и Словакия да обменят опит в дуалното обучение и при създаването на координационни рамки за професионално образование и обучение. Министър Цоков и министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта на Словашката република Томаш Друкер се договориха също да подкрепят развитието на българското училище "Христо Ботев“ в Братислава. Двамата проведоха и среща, на която обсъдиха опита на Словакия с безплатното висше образование. Министър Цоков представи и начина, по който функционира Механизмът за обхват и приобщаване на децата в училищата в България. Двамата се договориха да обменят опит и в тази сфера и да търсят възможности за партньорство в рамките на европейски проекти.

Подписаната програма ще се изпълнява до края на 2028 г. и е въз основа на съществуващата Спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Словашката република.

В срещата участие взе и извънредният и пълномощен посланик на Република България в Словашката република Васил Петков.