СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Басейнова дирекция “Черноморски район“ въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Басейнова дирекция “Черноморски район“ въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Варна. Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) въведе чрез своята страница www.bsbd.org допълнителни мерки за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция. Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни у...

3 Април 2020 | 08:25 | Агенция "Фокус"