Кметът на "Триадица" Димитър Божилов направи работно посещение в детска ясла 21 "Бон-Бон“, съобщиха от районната администрация, видя Sofia24.bg. Проверен и обсъден бе етапът на строителни работи по новата пристройка към яслата, която ще даде възможност за прием на още две групи. 

По отношение на сградата предстои да се издаде акт 14, като се планира проектът по разширението да бъде завършен преди началото на новия прием през септември. Районната администрация поставя акцент и върху оформянето на площадките за игра. 

Директорът на яслата Росица Владимирова запозна районния кмет и със спецификата на работата в поверената й образователна институция.