Изградена е новата сграда към 51 Самостоятелна детска ясла в район "Красна поляна“, в която ще бъдат приети деца в две групи. Предстои оборудването и пускането й в експлоатация. "Красна поляна“ е един от първите райони, който успя да реши проблема с недостига на места за деца между 3 и 6 години и е на път да преодолее недостига и в яслена възраст, за което специално искам да поздравя кмета Иван Чакъров. Преодоляването на този проблем става само чрез строителство и съвместна работа с районните кметове". Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на 51 СДЯ.

"С новата сграда СДЯ № 51 ще има общо 6 групи. Инвестицията е 2,6 млн. лв.

Старата сграда на 51 СДЯ също ще бъде обновена. Започна работа по освежаване на фасадата и ремонт на покрива. Предвижда се да бъде обновена и оградата",  каза зам.-кметът на София Дончо Барбалов

Детските ясли се изграждат под ръководството на зам.-кмета Дончо Барбалов и неговия екип, но те са част от Единната система на детски ясли и градини.

Тази година вече са въведени в експлоатация две нови сгради на самостоятелни детски ясли – СДЯ № 31 в "Красно село" и СДЯ № 53 в район "Триадица". Строят се още три нови сгради на самостоятелни ясли в районите "Люлин“, "Триадица“ и "Лозенец“. Подготвят се проекти за още две нови сгради на ясли (СДЯ № 46 и СДЯ № 23 в "Лозенец").

Кметът Фандъкова посочи, че в момента се изграждат общо 22 детски градини и ясли в София. Проекти за други 12 детски градини са подготвени и могат да започнат да се строят от следващия кмет. В район "Красна поляна“ е подготвен проект за строителство на нова детска градина за 8 групи, с което се очаква да бъде преодолян недостигът и в яслена възраст.

Столичният кмет Фандъкова припомни, че когато е започнала работа като заместник-кмет "имаше стари сгради на детски градини – азбестови и пожароопасни, които трябваше да бъдат премахнати. За 14 години построихме 144 нови сгради на детски градини. Благодарна съм на всички кметове, които работиха упорито през годините за изграждането на нови детски градини, а тези, които не успяха, нека да отговарят сега пред гражданите. Това е екипна работа и тя трябва да продължи", добави още столичният кмет.

"Очаква се да бъдат разкрити и две яслени групи в район "Красна поляна“, които ще бъдат филиал на ДГ № 54. Те ще се изградят от публично-частно партньорство в рамките на строителство на частна сграда, където собственикът е задължен да направи обезщетение, защото използва общински терен. Това ще са първите две яслени групи по линия на публично-частно партньорство", съобщи зам.-кметът на район "Красна поляна“ Николай Вушовски.