Влошено финансово състояние и на "ВиК" ЕООД – Пловдив е причина УС на "Български ВиК холдинг" ЕАД да смени управителя на оператора, съобщиха от холдинга. Дългогодишният главен инженер на оператора – инж. Антон Гълъбов поема управлението на дружеството. 

Основание за смяната на ръководството е незадоволителното финансово управление в последните две години, довело до непокритата загуба на дружеството към 30.09.2023 г. в размер на над 16 млн.лв.

Основен приоритет на ръководството на ВиК холдинга е да анализира реалното финансово състояние на всички дъщерни дружества и да предложи мерки за оздравяване на ВиК операторите.

Целта е реформа, която да приложи реални мерки за финансово стабилизиране на ВиК операторите с нов мениджмънт, който да приложи и мерки за модернизация на водопреносната и канализационната мрежи, за намаляване на загубите и за предоставянето на по-качествени услуги на гражданите съобразно европейските директиви.