Проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност, бивш секретар на МВР и бивш председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, в интервю за предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" (бел.ред. интервюто е проведено преди решението на Парламента за разделяне на две Антикорупционната комисия)

Правилен ход ли е разделянето на антикорупционната комисия на две отделни звена?

Аз мисля, че това е отворен въпрос, по простата причина, че самият аз и навярно вие сте били свидетели как преди около десетина години се обединиха КОНПИ и БОРКОР, като твърдението беше, че ще имат по-добре установени компетенции и по-голям ресурс за борба с корупцията. Това, което виждаме и това, което знаем, като че ли не се получи. Двете организации по отделно не бяха ефективни и заедно, като че ли не бяха по-ефективни, т.е. вместо положителен ефект се получи нещо като отрицателна синергия. Дали трябва да се разделят, аз в този момент си мисля, че спокойно би могло организацията да е една. Няма и особен проблем, ако КПКОНПИ се раздели на две части, тъй като по принцип в света специалните служби и службите за борба с корупцията се стараят да се децентрализират, да са от по-малки части, които се поддават на по-стриктен контрол и управление. Но, аз се боя, че тук става дума просто за мултиплициране на управленски, началнически длъжности, а не за реално повишаване на ефективността на всяка една от тези две части.

Тоест, отново жажда за власт подозирате тук в тези действия и в този развой на събитията?

Аз просто предполагам, че става дума за това да могат да се инсталират на максимален брой места ръководители от сега управляващите, което кореспондира с това, което чухме в плана на “Продължаваме промяната", който чухме от записа, изнесен от Радостин  Василев “да направим изборите с наше МВР, с наши специални служби". Всъщност КПКОНПИ по същество е една специална служба, независимо дали ще са две, разделени на две части или една цяла. В начина по който тя се визира от управляващите, има изключително голям риск тя да се превърне не в нещо друго, а в една бухалка спрямо неудобните и спрямо опозицията.

И нека подчертаем, че тук ще бъдат дадени евентуално на КПКОНПИ разследващи функции?

Това е изключително сериозен въпрос, ще ви кажа защо. По отношение на оперативната дейност и разследване, бих могъл да предположа, че може да се постигне някаква сравнително оптимална ефективност. Тъй като в службите все още има оперативни служители с достатъчно опит и стаж, няма откъде другаде да бъдат взети, те ще бъдат взети от специалните служби, от ГДБОП, от МВР. Но ние имаме много сериозен проблем в процесуалната дейност, в това, което ние наричаме разследващи полицаи, преди ги наричахме дознатели.

Първо, те са недостатъчни в самото МВР. Второ, има сериозни съмнения в достатъчната им компетентност, имайки предвид купища дела, които са водени. Обявяване за хора, които са невинни за виновни и след това се е установявало, че от самото начало разследването не е вървяло както трябва. И аз се чудя, ако тази част от КПКОНПИ, която бъде натоварена с разследване, откъде ще вземе тези кадри, които са необходими. Това са кадри, които не се възпитават за ден, за два. Да предположим, че ще назначат млади хора, ще ги обучат, те са с правна подготовка, дори и този подход да се възприеме, те трябва да имат и някакъв опит, който най-малкото да заимстват. Тоест, както през годините се е процедирало във всички специални служби към новоназначения, младият служител, който е получил необходимата подготовка, се прикрепя към опитен служител, който да му помага поне в началните 1-2 години. Тук много трудно виждам да се осъществи, да се реализира такъв подход, това ме безпокои.

Проф. Радулов, на второ четене в парламента бяха направени промени на текстове от законопроекта за противодействие на корупцията, а именно, че при изпълнение на служебните си задължения, органите на Комисията за противодействие на корупцията ще могат да използват физическа сила и помощни средства само, когато това е абсолютно необходимо, при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи. Как можем да дешифрираме с вас тази абсолютна необходимост и вашия коментар за тази промяна?

Този закон отправя към нормите на Закона за Министерството на вътрешните работи. Видяхте сега при една стрелба, при грабеж е убит човек и колко много спорове възникнаха в публичното пространство, преди да сме наясно дори с фактическата страна на това, което се е случило. Аз мисля, че силовата част, когато се налага, трябва да бъде реализирана от МВР, не трябва да се множат поделенията, в които има силови структури, които да ползват оръжия. Да, разбира се, и в двете части на новосъздадените или на по-скоро добре познатите ни стари служби, както съществуваха преди това, ще е необходимо служителите да имат право да носят оръжие. Тъй като това, което вършат най-вероятно ще засегне нечии много сериозни интереси и няма да се учудя, ако има някои посегателства спрямо здравето им и живота им, така че е нормално да носят оръжие. Но не да бъдат използвани като силови структури.

Проф. Радулов, и да се върнем пак на тези промени, свързани с КПКОНПИ и въобще необходими ли са те, според вас? Казахте, че е спорен въпросът, но промените свързани с борбата с корупцията, очевидно трябва да има такива. Как трябва да изглеждат те, според вас?

Аз мисля, че и в сегашния си вид КПКОНПИ може да реализира това, за което беше създадена. Тук е въпрос на качествено управление, а качественото управление не се постига с промяна на структурите. Ако се счете, че управленците не са кадърни да управляват този тип структури, те трябва да бъдат заменени с други. Вие знаете, че всички закони, касаещи тази част за битието на ръководния състав казва, че освен другите причини за отзоваването на тези ръководители е и невъзможността да се справят със задълженията си, т.е. некомпетентността. Така че тук, ако считаме, че КПКОНПИ не изпълнява задачите, за които е създадена, трябва да се променя ръководството.

Що се отнася до това, да има разследващи функции, това е въпрос на намиране на подходящите хора. Трябва да ви кажа, че тези хора трудно ще се намерят, защото службите, които поначало се занимават с разследване, с процесуална дейност, също имат много сериозна кадрова необходимост. И може би, нещо друго, което е важно, дали новата служба за борба с корупцията да може да използва само специални разузнавателни средства, което съществува и в сегашния закон или да има собствена структура за използване на специални разузнавателни средства. Аз съм против това да се множат службите, които имат собствени структури за реализация. Това води до много тежък дефект, ето вижте как в ДАНС имаме Дирекция за използване на специални разузнавателни средства, но тя практически е безконтролна, тъй като службите, които извършват контрол, т.е. да кажем Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства преди няколко години, бидейки ръководено от Бойко Рашков направи проверка на дирекцията и установи множество нередности, включая и незаконни специални разузнавателни средства.

Какъв беше отговорът на ДАНС - отнеха достъпа до класифицирана информация на заместника на Рашков, а впоследствие цялата комисия отказа да прави проверки на ДАНС. Тоест, подобно нещо, ако имаме обоснована, създадена служба вътре в КПКОНПИ много лесно може да се стигне до същото положение, защото проверяващите винаги могат по начина, по който работи КПКОНПИ да бъдат заподозрени в някакъв тип корупция и дълго време върху тях да тежи сянка и дори да бъдат отстранение. Така че е по-добре, тези, които реализират специалните разузнавателни средства да са различни от тези, които и поръчват.

Някой ще каже да де, ама според закона всички оперативни служби имат право да използват специални разузнавателни средства и да ги реализират, това е на базата на простия факт, че използването на служителя под прикритие, също по сегашния закон се счита, че е специално разузнавателно средство. А служителите под прикритие са служители, които са редовни щатни служители на оперативните служби. Така че е нормално там, където има такава структура, тя да се използва и за тези нужди. И това многократно съм го предлагал, с изнасяне на институцията на служителя под прикритие извън рамките на Закона за специалните разузнавателни средства.

Така е в Италия, така е в някои други западноевропейски държави. Това е самостоятелна институция, така, че да няма двувластие и да се чудим служителят под прикритие сила ли е или средство, т.е. някаква такава законова и административна шизофрения да ни лови от това. Според мен, би могло, ако се намери разбира се, източник на такъв тип кадри и да се помогне те много бързо да навлязат в дейността по разследване. Това няма как да стане, без да бъдат взети подготвени кадри от някъде другаде, да би могло тази комисия да се занимава и с разследване.

Проф. Радулов, знаем че препирните в управляващата не коалиция или сглобка не спират. Съпредседателя на ПП-ДБ Атанас Атанасов подаде оставка като председател на парламентарната комисия, която отговаря за надзора на специалните служби и употребата на СРС-та. Бойко Рашков става председател на Комисията за контрол над службите. Какво показва оставката на Атанасов, според вас, и връчването на службите на г-н Рашков?

По същество не бих казал, че се е случило нещо трагично. Ясно е защо г-н Атанасов подаде оставка от ръководството на тази комисия. Защото той имаше проект, който доколкото разбирам е бил предварително съгласуван с т.нар. партньори от не коалицията и те са се съгласили с него, впоследствие са отказали подкрепа. И той е счел за подходящо да напусне председателското място. Но както виждате, то се заема от друг представител на “Продължаваме промяната", т .е. това е част от коалицията, и всъщност управленското място остава за тях. Така че не виждам нещо кой знае колко трагично. При това знаете, че г-н Рашков беше служебен министър, редовен министър, преди това е бил председател на Бюрото за специални разузнавателни средства, преподавател по СРС. Аз мисля, че комисията е в компетентни ръце и няма за какво да се притесняваме.

Освен това, г-н Рашков, доколкото съм говорил многократно с него, е наясно с проблемите, които заявителите на специални разузнавателни средства продуцират. Например, разследващите полицаи в МВР нямат право да искат и да използват СРС-та , това е изключителна прерогатива на наблюдаващите делата районни прокурори. Това е един голям проблем, защото на входа и на изхода в  Наказателното производство е застанала прокуратурата, т.е. без нея не могат да се заведат дела, без нея не могат да се искат специални разузнавателни средства за осигуряване на веществени доказателства, без нея не могат да се предявяват обвинения. При това, така е конструирана цялата система, че тя е наясно с всички разследвания по отношение на каквито и да е престъпления. Аз мисля, че трябва да се даде по-голяма свобода на разследващите полицаи.  

На такова мнение беше и г-н Рашков като министър, изготвихме няколко проектозакони за промяна на законите. Ставаше дума за това да се разреши на разследващите полицаи и въобще на разследващите и следователи да искат и да могат да ползват самостоятелно СРС, да могат да образуват дела вън от желанието или нежеланието на прокуратурата.

Бяха подготвени такива законопроекти в 47-то НС ги бяхме внесли, сега не знам докъде е стигнало, но като гледам не особено доволния вид на г-н  Рашков най-вероятно или са внесени и са забравени, редът им няма и да настъпи или въобще не са внесени. Други са като че ли акцентите в това Народно събрание. Но това са неща, които са много важни, без които няма как да се повиши ефективността на разследващите.

Проф. Радулов, Делян Пеевски се изказа, че едни подобни структурни разбутвания, говорим на службите, могат да объркат много, в това число сигурно той има предвид дори и сглобката. Смятате ли, че това може наистина да разтури това политическо гнездо, тази не коалиция?

Аз нямам представа какво точно е имал предвид г-н Пеевски, но наистина начинът, по който се правят опити да се променят някои структури, да се сменят ръководствата, наистина могат да доведат до неконтролируем хаос. И вероятно г-н Пеевски от тази гледна точка счита, че пред едни съвсем наближили избори, няма да звучи добре и няма да е коректно, да се извършват такива промени. Нека да видим след изборите какво ще стане.

 

Изборите, които наистина са ключови и ще покажат много за страната ни. Проф. Радулов, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с проф. Николай Радулов, експерт по национална сигурност и бивш секретар на МВР.