Меморандум за сътрудничество между Министерския съвет на Република България и Сдружение "Асоциация Прозрачност без граници“ подписаха днес премиерът акад. Николай Денков и изпълнителният директор на неправителствената организация Калин Славов. Документът е изготвен в израз на желанието на страните да положат общи усилия в превенцията и противодействието на корупцията и да работят за въвеждане на високи стандарти за добро управление, съобщиха от МС.

Министър-председателят акад. Николай Денков приветства активната позиция на "Прозрачност без граници“. Премиерът беше категоричен, че в борбата с корупцията са от значение не само усилията от страна на правителството, но и на гражданското общество и неправителствения сектор. Акад. Денков изрази увереност, че подписаният днес меморандум ще има добавена стойност към последователните и решителни действия на кабинета в борбата с корупцията.

От своя страна изпълнителният директор Калин Славов потвърди ангажимента на "Прозрачност без граници“ за сътрудничество в това предизвикателно поприще. Необходими са перманентни усилия, посочи той. Славов изтъкна, че изследванията на антикорупционната среда, които прави неправителствената организация, са обективни и задълбочени и служат за референции при взимането на различни инвестиционни решения и набелязването на политически мерки. Изследванията са функция от състоянието на правосъдната система и върховенството на закона, от политическите процеси и икономическата ситуация, изтъкна още Калин Славов.

На базата на предвиденото в подписания днес Меморандум страните ще имат възможност да трансферират ноу-хау във въвеждането на практически инструменти за добро управление, включително и тези разработени в рамките на ОИСР. Такива могат да бъдат международно признати стандарти в областта на доброто управление, разработените в рамките на ОИСР насоки, системи за оценка на качеството на управлението, механизми за прозрачност при работата с обществен ресурс. Процесът на взаимодействие допълнително ще спомогне за предприемането на практически стъпки и своевременната информация за европейските и глобални процеси.