Министерският съвет да изготви Национална жилищна стратегия с хоризонт 2025 - 2050 година. Това предлага председателят на Комисията по регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Деница Николова и Делян Добрев в проект на решение, който да бъде разгледан от парламента, видя "Фокус" на интернет страницата на Народното събрание. 

Проекторешението предвижда Министерският съвет да бъде задължен да изготви Национална жилищна стратегия, заедно с план за действие, в рамките на 9 месеца от влизането на решението в сила (бел. от ред. - след като бъде прието в пленарна зала).  

В мотивите на законопроекта се посочва, че страната ни няма актуална стратегия за жилищните сгради. Последната такава е била приета през 2004 година. Депутатите, предлагащи проекторешението, посочват, че давността на последната стратегия е изтекла и не отговаря по никакъв начин на съвременните нужди. 

Народните представители обръщат внимание, че при един анализ трябва да се обърне внимание на остарелия и нуждаещ се от ремонт жилищен фонд, енергоемкостта, ниския комфорт и нездравословните условия на обитаващите го. 

Друг мотив, който се посочва, е, че с изготвянето на нова Национална жилищна стратегия ще се направят и решителни стъпки към дефинирането на енергийната бедност и намиране на начини за решаването ѝ.

Проекторешението задължава МРРБ да изготви средносрочна програма за финансиране на кандидатите за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост, които не бяха включени в първия списък. Посочва се, че заявените искания за саниране са били много повече от включените, а осигурените средства са близо с милиард по-малко от необходимите.