Министерският съвет одобри изменения в Закона за автомобилните превози. С проекта се въвеждат мерки на национално ниво за прилагане на европейското законодателство по Пакета Мобилност I. Въвежда се изискване за лицензиране на фирми, извършващи превози на товари с автомобили над 2.5 тона, вместо досегашното изискване за 3.5 тона. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Допълват се и правилата по отношение на времето за управление и почивка на водачите в автомобилния транспорт и се увеличава срокът за съхранение на документите от тахографа на превозното средство от 28 на 56 дни.

Определят се специфични правила за командироване на професионалните водачи в автомобилния транспорт. Целта е от една страна да се приложат европейските правила у нас, а от друга да се гарантира правото на командированите водачи да полагат труд при условията, които важат за работниците в държавата, в която са командировани.

С промените ще се повиши ефективността на контрола, извършван от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“. Създават се предпоставки за подобряване събирането на публичните задължения, противодействие на т.нар. превозвачи "пощенски кутии“ и адекватна социална закрила за водачите, извършващи международни превози на пътници или товари