От настоящия вече програмен период – 2021-2027 година има съществена промяна по начина, по който се подготвят европейските проекти. Този път те трябва да са в партньорство с други общини, като идеята е самото партньорство да бъде достатъчно силно, така че ефектите, независимо от това каква е спецификата на проекта, да могат да подобряват цялостната територия на региона.  Това каза в предаването "Цветовете на Пловдив" на Радио "Фокус" зам.- кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

"Ние имахме възможността заедно с общините Стара Загора и Хисаря съвместно, събирайки готовите ни проекти, да формираме един цялостен културно-туристически продукт под формата на маршрут, който ние назовавахме "По пътя на Античността“. Обединихме нашите усилия да привлечем европейски средства, с които да възстановим, експонираме римското наследство в трите града, като град Пловдив приложи проекта за Античния форум на Филипопол, в неговата южна и източна страна, който знаете, че от доста време е готов и е съгласуван по всички инстанции. Община Стара Загора включи своя археологически комплекс, който се намира на Старозагорски минерални бани, както и купулната гробница от Югозападния некропол на Августа Траяна, а Община Хисаря приложи своя готов проект за консервация, реставрация и социализация на западната и северните крепостни порти на античния град Хисаря. Идеята ни е следната: обединени в усилието ни да възстановяваме римското наследство, което е много силно подчертано в нашите три града, освен реалното изпълнение и възстановяване на тези културно-исторически забележителности, да се обединим и да създадем и обща туристическа система на базанта, на която туристът, който дойде в Пловдив, Стара Загора, или в Хисаря, да има възможността с един билет да може да обиколи тези забележителности, за които ние привличаме средства от Европа", разказа Пламен Панов.

По думите му, това е нещо иновативно, нещо, което в България все още не се е случвало - такова обединение между три града. Идеята за това е била облечена в проектно предложение и през месец септември 2023 година е било подадено във връзка с отворената покана по Оперативна програма "Интегрирани териториални инвестиции“.

"Можем да кажем, че досега ние не сме се хвалили когато проектът преминава административна оценка, защото до този момент по европейските проекти административната оценка общо казваше: "Да, всички проектни предложения имат цялата налична документация“. Но в този случай, с изменението на правилата, критериите, които оценяват тази интегрираност, тази съвкупност от действия, които са еднакво добре разположени и ефективни между трите общини, беше много важна и ние успешно сме защитили това пред оценителната комисия. Като това одобрение и преминаване на административна оценка всъщност ни доближава с една стъпка напред към осигуряването на това финансиране", добави Панов.

Това, което следва по правилата е трите общини да направят отделни обществени обсъждания с помощта на областните информационни центрове, които са натоварени с този ангажимент, а след това да разработят конкретната проектна документация.

"Не говоря за инфраструктурната, която тя ни е налична, говоря за конкретната европейска документация, която да отговаря на всичките изисквания. Но общо взето можем да кажем, че се движим в една изключително добра посока и сме силно обнадеждени, защото наистина сме направили една много важна крачка напред, особено предвид обстоятелствата, които се случиха в Пловдив. А това е, че държавните пари, които Законът за държавния бюджет беше отредил за Античния форум на Филипопол от Министерство на регионалното развитие, се оказа, че министерството не може да дава средства за паметниците на културата и тези пари бяха насочени към кино "Космос“", поясни зам.-кметът.

Отдел "Култура“ в Пловдив успя да да мобилизира всички свои усилия и да предостави още една възможност на Община Пловдив да може да реализира този така важен проект за града.

"След възстановяването на западната част на форма в мандатите на кмета Иван Тотев, възстановяването на северната част на форма, която приключи през миналия управленски мандат, сега е много важно да приключим и възстановяването на а.Античния форум в неговата южна източна и неговата южна и източна страна, за да имаме буквално вече  завършена археология в така наречения "административен и търговски център“ на древен Филипопол", каза още Пламен Панов.

Общият финансов ресурс на целия проект на цялата интегрирана териториална инвестиция е в размер на 20 милиона. Дейностите, които касаят Пловдив, са консервация и реставрация на Античния форум на Филипопол в неговата южна и източна страна. Миналата година проектът беше публично представен и одобрен на широката пловдивска общественост. Предвидени са и средства за облагородяване на така наречената "Кръгла кула“, която е част от укрепителната система на Филипопол – това е вившото заведение "Конюшните на царя" вСтаринен Пловдив. Там е предвидено консервация и реставрация.

Предвидена е и възможност за създаване на Туристически информационен център, както и средства за изграждане на система, с която да може трите града да си кореспондират и да предлагат общия туристически продукт за посещение.