Министърът на отбраната Тодор Тагарев и Н.Пр. Наташа Бергел - посланик на Република Словения, обсъдиха днес, 15 септември, възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в сферата на сигурността и отбраната.

По време на разговора бе поставен акцент върху перспективите и възможностите за сътрудничество в сферата на образованието и подготовката на военни кадри.

Потвърдено бе желанието взаимоотношенията в областта на отбраната между двете страни, като страни-членки на НАТО и ЕС, да продължат да се развиват и задълбочават.

На срещата, която се състоя в Министерството на отбраната, присъстваха още генерал-лейтенант Цанко Стойков – заместник-началник на отбраната, и полковник Любомир Монов – временно изпълняващ длъжността "директор“ на дирекция "Отбранителна политика и планиране“.