Министерството на отбраната на Република България поздравява Кралство Швеция по повод присъединяването на страната към най-мощния отбранителен съюз в света. Швеция стана 32-ия пълноправен член на Алианса и ще допринесе за повишаване на сигурността в Балтийския регион, Източния фланг на НАТО и за цялата евроатлантическата зона.

Присъединяването на Кралство Швеция в НАТО изпраща ясно политическо послание за значимостта на Алианса за гарантирането на сигурността в Европа. То открива и допълнителни възможности за засилено двустранно сътрудничество в сферата на отбраната.

България последователно подкрепя политиката на отворени врати на Алианса. Новите членки на Алианса – Република Финландия и Кралство Швеция депозираха кандидатурите си за присъединяване към НАТО на 18 май 2022 г. Протоколите за присъединяването на двете страни към Алианса бяха подписани на 5 юли 2022 г. в Брюксел. На 13 юли 2022 г. Народното събрание на Република България ратифицира протоколите за присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция към Северноатлантическия договор.