Две китайски, две американски и една корейска компания са участвали в процедурата за предварителен подбор в "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности", която вече завърши. Това стана ясно по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по енергетика и околната среда и водите, предаде репортер на "Фокус".

Председателят на Енергийната комисия Делян Добрев подчерта, че от петте компании четири не отговарят на условията, а една отговаря напълно на всички условия. 

"Двете китайски компании не отговарят на условията, защото нямат споразумение с "Уестингхаус", липсват документи, имали са и други проблеми. Едната американска компания "Флуор" няма положителен финансов резултат за две от петте години, за които се изисква да има. Освен това в процедурата не е участвала самата "Флуор", а нейна дъщерна компания. Компанията "Бехтел" има положителен финансов резултат за изискваните последни пет години, но също не са участвали с основната си компания, а с дъщерно дружество, което не може да покрие техническите критерии", каза Добрев.

Единствената компания, която отговаря на условията е "Хюндай енджиниъринг енд кънстракшън" (Hyundai Engineering & Construction Co), подчерта Добрев и обясни, че тази компания има опит, положителни финансови резултати и отговаря на всички изисквания по процедурата.

"Целта на решението на Народното събрание е не само дадем право на "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности" да започне преговори с тази компания, която отговаря напълно на условията, но и да поставим някои други условия", каза още шефът на Енергийната комисия.

Условията, които Добрев изтъкна като важни:

- Да има фиксирана цена;

- Да има срок за изграждането.

- Да се подпише ЕР+С договор между "Уестингаус" и "Хюндай", за да може да се управлява по-добре този проект. Освен това поне 30 процента български фирми трябва да участват на възложените строителни и проектантски дейности на етап ЕР+С.

Проектът на решение беше приет с 11 "за", 7 "въздържали се", без нито един против от страна на депутатите от Комисията по енергетика. Народните представители от Комисията по околната среда и водите гласуваха с 11 "за", 2 "против" и 5 "въздържали се".

От Проекта на решение за провеждане на преговори с потенциален строител, включен в кратката листа на потенциални строители за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология АР 1000, № 49-454-02-32 е записано, че енергийният министър трябва да предприеме всички действия, чрез които да осигури на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" необходимите условия, за да бъдат проведени и приключени в срок до 15 април 2024 г. преговори с включените в кратката листа потенциални фирми за за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй с технологията AP 1000.