Още в първите дни на мандата си българското правителство изведе сред важните приоритети на своята работа пътната безопасност. Това заяви в Брюксел министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков по време на днешното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат "Транспорт“, съобщиха от ресорното ведомство.

"Високо оценяваме новите разпоредби в Директивата за свидетелствата за управление на превозни средства относно минималните стандарти за физическа и психическа годност“, посочи министър Георги Гвоздейков. Предложените текстове на Директивата предвиждат по-ясно описание на проверката на физическата и психическата годност за шофиране преди издаването и подновяването на свидетелствата за управление. Дава се възможност на национално ниво да бъдат въвеждани механизми за задължаване на водача да информира за промяна в медицинското си състояние или физическа и психическа годност, не само при преиздаване или подновяване на свидетелство за управление.

България подкрепи и предложенията за промени в Директивата за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения. "Повишаването на ефективността при заплащането на глобите за пътни нарушения ще има превантивен ефект и ще допринесе допълнително за постигане на заложените цели за повишаване на пътната безопасност. Българската страна подкрепя така предложените текстове, които считаме че са добре балансирани“, изтъкна транспортният министър. Той допълни, че взаимопомощта между държавните членки е от голямо значение за ограничаване броя на нарушенията на пътя и постигане на общите цели за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Министър Георги Гвоздейков подчерта, че българската страна има по-критичен прочит по текстовете относно времето за шофиране и почивка при случайния превоз на пътници.

"Подкрепяме подобряването на контролните дейности, но смятаме, че предвидените допълнителни изисквания ще доведат до непропорционална административна тежест. За постигането на по-добър баланс в текстовете е целесъобразно прагът за ползване на дерогацията (чл. 8) да бъде намален. Същият следва да отговаря на средностатистическата продължителност на един случаен превоз на пътници от 4 дни“, каза Георги Гвоздейков.

Министрите обсъдиха и предложението за Регламент относно отчитането на емисиите на парникови газове от транспортни услуги. По време на заседанието бяха разгледани промени в Директивата за максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства.

Дискутирани бяха също промени в Директивата за държавния пристанищен контрол и Директивата за определяне на основните принципи, които уреждат разследване на произшествия в сектора на морския транспорт. По тези теми българската позиция е в пълен синхрон с европейската.

По време на разговорите министър Георги Гвоздейков посочи, че за да се укрепи свързаността и да се преодолеят различните геостратегически предизвикателства е необходимо увеличаване на бюджета на Механизма за свързване на Европа, най-вече в частта на военната мобилност.

"Изграждането на мрежа от интермодална трансгранична инфраструктура е част от усилията на България за подобряване на свързаността по направлението север-юг. Важен проект за осъществяването на тази цел е изграждането на нов мост над река Дунав при Русе“, заяви Георги Гвоздейков. Той изтъкна и ключовата роля на Коридор 8 за приобщаване на Западните Балкани към ЕС и за изграждането на важна транспортна връзка между Черно и Адриатическо море. "В хода на ревизията на Регламента ТЕН-Т следва да бъде гарантирано запазването на Коридор 8 като част от Европейския транспортен коридор "Западни Балкани/Източно Средиземноморие“, добави министър Георги Гвоздейков.