ГЕРБ-СДС и ДПС внесоха процедурните правила за избор на членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията. Това видя "Фокус" на интернет страницата на Народното събрание. 

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че първата политическа сила е готова още утре да разгледа правилата за избор на новата Антикорупционна комисия. 

Вносители на правилата са Рая Назарян, Филиз Хюсменова, Теменужка Петкова, Деница Сачева и Ертен Анисова. 

В текстовете на правилата е записано, че Номинационната комисия ще се състои от петима независими членове - по един предложен съответно от Върховния касасционен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на Република България и Сметната палата. 

Членовете на номиникационната комисия не трябва да са били членове на ръководни или контролни органи на политическа партия в последните пет години. Освен това не трябва да са били депутати, евродепутати, министри или да са заемали политически пост в изпълнителната власт в последните пет години. 

В правилата е записано, че Номинационната комисия ще се подпомага от членовете на Комисията за противодействие на корупцията. Те ще трябва да изберат свой председател и заместник-председател на първото си заседание, а след това и да определят график за работата си. 

Номинации ще могат да правят народните представители, както и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. 

Комисията ще трябва да изслуша кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията в срок от 30 дни, след като бъде извършена процедурата по допустимост и номинираните бъдат одобрени за това. 

Всеки кандидат ще трябва да има юридическо образование и придобита юридическа правоспособност или икономическо образование. Освен това юридически стаж или стаж в службите от поне 7 години.

В правилата е записано още, че Антикорупционната комисия ще трябва да внесе в Народното събрание покана за излъчване на нови членове на комисията не по-рано от три месеца и не по-късно то два месеца преди изтичането на мандата на заемащите постовете. 

За да бъде избран някой от кандидатите за КПК, то неговата или нейната кандидатура първо трябва да бъде допусната до разглеждане в зала. След това тя трябва да получи 2/3 от гласовете в парламента. 

Заседанията на комисията ще бъдат открити.