Потвърдена е мярката за неотклонение "задържане под стража“ на подсъдимия Георги Семерджиев, съобщиха от Съдебната палата.

Тричленен състав на Апелативен съд – София счита, че е налице обосновано предположение за авторството на деянията, за които е повдигнато обвинение на подсъдимия Семерджиев. В хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд са събрани множество гласни и писмени доказателства и са приобщени заключенията на изготвените експертизи, от които, при съвкупния им анализ, може да бъде направен извод за вероятна съпричастност на подсъдимия към всяко едно от вменените му престъпления.

Апелативните съдии се съгласяват с изводите на Софийски градски съд за наличие на реална опасност от извършване на престъпление и от укриване, в случай че мярката за неотклонение на подсъдимия бъде изменена в по-лека, тъй като тя има обезпечителна функция не само по отношение поведението на подсъдимия или осуетяване на процеса по събиране на доказателства, но и относно рисковете от укриване и извършване на престъпление.

Доводи в посока промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Семерджиев не се извежда и от данните за срока на задържането му, който според съдиите е в рамките на разумния, нито от данните за здравословното му състояние.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.