Цялостният ремонт на ул. "Тича“ в кв. "Родина“ 1 в участъка  от ул. "Згориград" до ул. "Петрохан" започна днес, съобщиха от Община Русе. Строителната площадка бе открита от заместник-кмета инж. Магдалина Илиева, а с нея бе даден старт на проекта за цялостно асфалтиране на 24 улици в града.

"През днешния ден подписваме протокол за откриване на строителна площадка на ул. "Тича“ и на ул. ‚Яребична“ в участъка от ул. "Алеи "Възраждане" до ул. "Доростол". Те, както и още 22 улици в града, ще бъдат цялостно ремонтирани с поетия дългосрочен инвестиционен кредит от Община Русе“, каза заместник-кметът.

Припомняме, че дългосрочният кредит бе одобрен на заседание на Общинския съвет в края на януари т.г. На първата копка присъстваха и представители на фирмата изпълнител и на фирмата, упражняваща строителен надзор.

Движението по пътното платно на ул. "Тича“ няма да се затваря, като ремонтът ще се извърши на два етапа с последователно асфалтиране на двете ленти. Улиците, които ще се ремонтират основно, са избрани въз основа на своята значимост и по-натоварения пътникопоток, и след направени съвместни огледи на уличната мрежа от Общината и ВиК.

Въпреки частичното асфалтиране, извършено по проекта за реконструкция, подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура, е установено, че улиците имат нужда от цялостен ремонт, за да се подобрят ескплоатационните характеристики на настилките. Подписани бяха и двустранни, четиристранни и петстранни споразумения между Общината, ВиК и строителите, за да се избегне двойно финансиране от обществествените средства.

Съгласувани с компетентните институции са и проектите на  улиците "Хан Крум“, "Бистрица“, "Проф. Асен Златаров“ и "Згориград“. За същите е възложено изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и след издаване на разрешение за строеж, строителните дейности могат да започнат.

Приключени са дейностите по проектиране на ул. "Ангел Кънчев“, "Д-р Петър Берон“, "Мария Луиза“ и "Княжеска“. Проектите се съгласуват с компетентните органи и предстои възлагане на оценка за съответствие.

Сключени са договори за проектиране, строителство, авторски и строителен надзор, както и договор за извършване на оценка за съответствие за 21 улици.

Улиците, които предстои да бъдат ремонтирани основно, са:

- ул. "Рига" в участъка от ул. "Юндола" до ул. "Братислава";

- ул. "Згориград", в участъка от ул. "Шипка" до ул. "Тича";

- ул. "Тодор Икономов", в участъка от ул. "Васил Левски" до ул. "Никола Табаков";

- ул. "Никола Вапцаров", в участъка от бул. "Христо Ботев" до ул. "Стоян Михайловски" и от ул. "Капитан Петко войвода" до бул. "Даме Груев";

- ул. "Гоце Делчев", в участъка от бул. "България" до бул. "Даме Груев“;

- ул. "Алеи Възраждане";

- ул. "Княжеска", в участъка от ул. "Епископ Босилков" до ул. "Кирил Старцев";

- ул. "Дондуков-Корсаков";

- ул. "Мария Луиза";

- бул. "Цар Фердинанд", в участъка от ул. "Райко Даскалов" до ул. "Александровска";

- ул. "Ангел Кънчев";

- ул. "Хан Крум", в участъка от ул. "Борисова" до ул. "Проф. Асен Златаров";

- ул. "Д-р Петър Берон", в участъка от тупик при Община Русе до бул. "Генерал Скобелев";

- ул. "Войводова";

- ул. "Ниш", в участъка от ул. "Бистрица" до ул. "ул. "Солун";

- ул. "Вардар", в участъка от ул. "Разлог" до ул. "Бистрица" и  в участъка от ул. "Солун" до ул. "Петрич";

- ул. "Бистрица";

- ул. "Мостова";

- ул. "Муткурова", в участъка от ул. "Александровска" до бул. "Генерал Скобелев";

- ул. "Проф. Асен Златаров";

- ул. "Кула", кв. "Долапите“;

- ул. "Велинград", кв. "Средна кула“.