В периода 21.05.2024 - 23.05.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, местност Касева чешма.

На 23.05.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен, ТП 7 и улиците: "Балатон", "България", "Генерал Радецки", "Калето", "Кирил и Методий", "Любен Каравелов", "Райко Даскалов", "Родопи", "Тракия", "Тунджа", "Хаджи Димитър", "Христо Смирненски", "Църковна Независимост", "Шипка", "Юрий Гагарин, включително кабелни оператори за ТВ и данни, п мпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

На 23.05.2024 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Бъзън, ТП 2 и улиците: "Ал. Стамболийски", "Беласица", "Витоша", "Вихрен", "Камчия", "Св.Св.Кирил и Методий", "Кооперативна", "Марица", "Мусала", "Пирин", "Рила", "Ружа", "Синчец", "Средна Гора", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови стан ии на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

В периода 22.05.2024 - 23.05.2024 от 09:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с.Новград, улиците: "Бузлуджа", "Възраждане", "Янтра", "Калето".

На 23.05.2024 от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Мартен, ТП 14 и улиците: "Бачо Киро", "Георги Сава Раковски", "Захари Стоянов", "Никола Й. Вапцаров", "Панайот Хитов", "Пирин", "Рила", "Стефан Караджа", "Странджа Планина", "Черно Море", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператор , намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.

Петък, 24.05.2024 г.:

Няма прекъсвания за тази област

Събота, 25.05.2024 г.:

Няма прекъсвания за тази област

Неделя, 26.05.2024 г.:

Няма прекъсвания за тази област

Понеделник, 27.05.2024 г.:

В периода 27.05.2024 - 30.05.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Русе, местност Касева чешма.

На 27.05.2024 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Каменни Кариери с. Тетово, ЗК с. Тетово, Птицеферма с. Тетово.

На 27.05.2024 от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Черешово.