С 24 гласа "За“, 6 "Против“, 2-ма "Въздържал се“ и 3-ма не гласували, поради деклариран конфликт на интереси, Общински съвет – Благоевград подкрепи предложението на кмета Методи Байкушев за поемането на дългосрочен дълг в размер на 14.5 млн. лв., предаде репортер на "Фокус“.

В началото на дебатите, продължили повече от един час, кметът Методи Байкушев даде ясно да се разбере, че този дълг е част от оздравителната програма на Община Благоевград, която е предприел още в началото на своя мандат.

Градоначалникът добави, че са изминати всички необходими процедури, като допълни, че няма нито едно постъпило становище в деловодството на Община Благоевград по отношение на предложението за поемане на дългосрочен дълг в размер на около 14 млн. лв.

Той припомни, че дългосрочният дълг е необходим само и единствено за конкретни обекти и проекти, както и за съфинансиране на проекти по европейските програми. Всички необходими средства за реализирането им са подробно описани в предложението, подчерта кметът Методи Байкушев.

Методи Байкушев подчерта, че дългът, който се поема за проекти не може да бъде използван за нищо друго.

"Това се следи. Дългът е в две части – за проектите, които сме получили целеви средства, но ги няма в сметките на Общината (ремонт на Камерна опера, ул. "Промишлена“ и свлачището за Картала); както и за съфинансиране по европейски проекти. От 2019 сме в дългова спирала, при която дефицитът се върти и увеличава, но не се правят съкращения на разходите или увеличение на приходите, а дупката се разширява“, каза още той.

От думите на кмета на Община Благоевград Методи Байкушев стана ясно, че не отговаря на истината твърдението, отправено от представители на политически партии, политици и общественици, че от 2011 до 2019 не са теглени кредити, те са 16 млн. лв.

"В края на 2019 остатъчни дълг е 9 млн. лв. Общината е оставена с тези задължения към РИОСВ за неплатени отчисления. Общината е и с три заведени дела – от една фирма и две дружества, и трябва да бъдат платени 3 млн. лв. Мандатите започват с 0 лв. дълг, а завършват с 9 млн. дълг“, отбеляза той.

По отношение на дебатите, проведени в комисиите към Общински съвет, и най-вече във връзка с отправени твърдения от общинския съветник Димитър Урдев, кметът заяви:

"Позволихте си доста силни твърдения и квалификации, уважавам че четете една част от документите, няма да ви отговоря с квалификации и тон, като вашия. Извън тях Вие твърдите два факта - съгласно доклада на АДФИ е констатирано, че целевите средства ги нямало през 2022, но ги имало през 2023. Докладът е ясен, че парите ги няма и няма друг източник за изплащането им“, прибави още той.

Урдев от своя страна заяви, че ако всичко казано от кмета на Община Благоевград от трибуната на общинския съвет, е било обяснено в комисиите, то нещата са щели да приключат още тогава.

Двамата влязоха в задочен спор, при който бяха коментирани редица въпроси, сред които защо ще се налага увеличение на такса "Смет“, за какво ще се използват повечето приходи, които ще влизат в общинската хазна от увеличението, при положение, че общината няма да се налага да дофинансира тази дейност.

По темата Методи Байкушев каза, че такса "Смет“ ще расте навсякъде, не само в Благоевград.

"Няма защо да лъжем, че ще я държим ниска. Ресурсът от вдигането на таксата ще се използва за инфраструктурни ремонти. Затова тръгваме да кърпим, но така че да се налага да го кърпим пак догодина. Ние сме в ЕС, а улиците ни са като в Афганистан. И освен парите от държавния бюджет, ние трябва да поддържаме целия град – алеи, междублокови пространства, тротоари, паркове, градини. Затова трябва да използваме парите. Липсва инфраструктура в града. Ние досега не сме инвестирали в нея. Досега са залагани 1,5 млн. лв. за асфалтиране. Само за асфалт, не за реконструкция. Нека не си говорим глупости. Данъците е важно да се знае за какво отиват – за хората и така ще бъде“, прибави той.

На въпрос на Димитър Урдев, свързан с това защо са се увеличили парите, необходими за изграждането на нови две детски градини в Благоевград, кметът заяви, че повечето пари са необходими, поради сложността на терените и необходимост от укрепването им.

По време на дебатите от БСП обявиха, че ще гласуват "Против“ предложението, защото смятат, че чрез новия дълг общината ще влезе в дългова спирала.