Над два часа кметът Методи Байкушев и благоевградчани обсъждаха намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг, предаде репортер на "Фокус“. От Община Благоевград предлагат да се поеме дълг в максимален размер до 14 500 000 лева, с годишен лихвен процент до 3%, с включени в него всички банкови такси. Гратисният период, в който общината няма да плаща суми по главници, е 24 месеца от подписване на договора за кредит.

Срокът, за който се предлага да се вземе кредита е 15 години. През първите две години ще се плащат само лихви, след което ще започне изплащане и на главниците. Максималният размер на лихвата, която се дължи по този кредит би била 36 250 лв., изчислена върху пълния размер от 14 500 000 лв. Лихви, ще се начисляват само върху усвоените суми, което ще оптимизира лихвените плащания. Най-голям размер на месечните плащания за общината се предвижда да е през 25-ия месец от началото на кредита. Месечната дължима сума би била в размер на 129 198 лв., лихви и главница. Тази сума е по-малка от плащанията, които община Благоевград прави по дълга от 2019 г., който изплаща през последните пет години и ще погаси окончателно през юли 2024 г.

"От 2015 година насам Общината ползва постоянно външно финансиране. Към момента Община Благоевград има седем банкови заема. Два от тях са директно към банки, пет са към фонд "ФЛАГ“. Там финансирането също е чисто банково, с абсолютно същите характеристики. Месечните плащания по кредите са в размер на 332 000 лв. След изтеглянето на дълга, който предлагаме, плащанията ще бъдат 325 000 лв. Веднага ще обясня защо. В момента изплащаме дълг от 2019 година, който е бил разсрочен от предишната администрация, заради големи плащания по него. Този кредит, по който плащаме 135 000 лв. на месец главница и лихви ще бъде погасен през месец юли“, поясни кметът на Благоевград.

Методи Байкушев обясни и защо се налага поемането на дългосрочни дълг. Той посочи, че финансовото състояние на Община Благоевград не е никак розово, каквото впрочем е и на повечето български общини.

"Като цяло българските общини имат сериозен проблем с балансирането на бюджета си и постоянно трупат дефицити. Основната причина за това е, че като собствени приходи общините разчитат само на местните данъци и такси и на управление на собствеността“, добави кметът на Благоевград.

Байкушев заяви, че две са причините, поради които се налага поемането на дългосрочен дълг. Първата от тях е свързана с необходимостта от осигуряването на средства за конкретни капиталови обекти и плащания, за които не са налични по сметките на общината получените от Държавния бюджет целеви средства съгласно констатациите в доклада на АДФИ в размер на 6 840 167 лв.

Припомняме, че доклад на АДФИ (Агенция за държавен финансов контрол) от 12.03.2024 г. потвърди, че през 2022 – 2023 г. неправомерно са разходвани близо 8,2 млн. лв. от целевите средства на община Благоевград. Целевите средства за конкретни инвестиционни проекти са 6 840 167 лв. Проектите са от изключителна важност за местната общност. Ако не бъдат изпълнени, целевите средства трябва да бъдат възстановени от общината на държавния бюджет. Става въпрос за ул. “Промишлена", укрепване на свлачище по пътя за м. Картала и ремонт на сградата на Камерна опера и Народно читалище "Никола Вапцаров – 1866“.

Втората причина е свързана с нуждата от осигуряване на средства за собствено самоучастие на общината по изпълнявани проекти, заложени в амбициозната инвестиционна програма на общината, финансирани по национални програми и програми на ЕС и ЕИП, както и за предварително плащане между периодите за верификация за част от програмите, предвидени за реализация през 2024/2025 г. Сумата е в размер на 7 659 830 лв.

В тази връзка стана ясно, че община Благоевград е одобрена да изпълнява 13 проекта по национални програми и програми на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тези проекти включват изграждане две детски градини, обновяване и разширение на училищни сгради, ремонт и енергийна ефективност на общински сгради. По тях се предвижда съфинансиране през 2024 г. и 2025 г. в общ размер от 9 784 379,66 лв. Една част от необходимите средства, а именно 2 124 546 лв., ще бъдат осигурени от набраните средства за отчисления при РИОСВ.

От направените в общината разчети кредит в размер на 14.5 млн. лв. е във възможностите ѝ, като няма да натовари бюджета с по-голямата тежест, спрямо месечните плащания за главници и лихви по кредитите, обслужвани към настоящия момент. С оглед очакваните параметри на новия дълг, поемането му няма да увеличи месечните плащания по кредити на общината.

На общественото обсъждане, провело се тази вечер, присъстваха представители на Общински съвет - Благоевград, сред които председателят Радослав Тасков, представители на политически партии и граждански сдружения, политици, общественици и много граждани, на които им бе предоставена възможност да задават въпросите, които ги интересуват, както и да отправят конкретни предложения, свързани с намерението на Община Благоевград за поемането на дългосрочен дълг.