Регионално управление на образованието Пловдив прекрати конкурсите за директори на 34 държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование в областния град и в региона. Причината е влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което се отменя изискването в конкурсните комисии да участва представител на МОН, предава Plovdiv24.bg.

Решението на ВАС от 15.06.2023 г. е обнародвано на 4 август, но едва на 12 септември началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова издава заповед за спиране на конкурсната процедура, която бе открита на 5 юли 2022 г. Делото във ВАС е от миналата година и касае Наредба 16, регламентираща присъствието на представител на МОН в комисиите, оценяващи кандидатите. След решението в журито ще участват двама представители на РУО, един от общината и един от обществения съвет на съответното училище. 

До края на деня днес кандидатите, допуснати до участие в конкурса за заемане на длъжността "директор", трябва да получат новата заповед. В нея са посочени училищата, за които процедурата е спряна.

В Пловдив това са: СУ "Никола Вапцаров", СУ "Найден Геров", СУ "Симон Боливар", СУ "Братя Миладинови", Националната търговска гимназия, ОУ "Княз Александър I", НУ "Христо Ботев", ОУ "Алеко Константинов", ОУ "Васил Петлешков", ОУ "Яне Сандански", ПГ по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев", ПГ по архитектура, строителство и геодезия "Архитект Камен Петков", ПГ по машиностроене, ПГ по електротехника и електроника.

В Пловдивска област са: ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" - с. Боянци община Асеновград,  ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград,  ОУ "Отец Паисий" - Асеновград,  СУ "Св. Княз Борис I" - Асеновград,  ОУ "Отец Паисий" - с. Песнопой община Калояново,  ПГ по селско стопанство - гр. Куклен,  СУ "Христо Ботев" - гр. Лъки,  ОУ "Дядо Иван Арабаджията" - с. Царацово община "Марица",  ОУ "Петър Бонев" - гр. Перущица,  ПГЛВ "Христо Ботев" - гр. Перущица,  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Дълбок извор община Първомай,  ОУ "Отец Паисий" - с. Искра община Първомай,  ОУ "Христо Ботев" - с. Крумово община "Родопи",  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Кадиево община "Родопи",  ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Първенец община "Родопи",  ОУ - с. Богданица община Садово,  ОУ "Христо Ботев" - с. Поповица община Садово,  ОУ "Христо Смирненски" - гр. Стамболийски,  ПГ "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот,  ОУ "Васил Левски“ - гр. Хисаря.