Днес, 29 ноември в 11:00 часа, изтича срокът на бедственото положение, обявено със заповед на Областния управител на 26.11.2023 г., като обстановката в област Разград е нормализирана. Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия работи в синхрон с частите на единната спасителна система, съобщиха от общината. 

На 26 ноември обилните снеговалежи и силните ветрове предизвикаха нарушения на електроснабдяването, водоснабдяването, транспорта, телекомуникациите, образованието, болничните дейности и други услуги за населението.

Аварии по магистрални електропроводи на труднодостъпни места доведоха до проблеми при доставката на електроенергия. Нарушеното електроснабдяване в продължителен период от време, доведе до прекъсване на учебния процес, доставката на храна и отопление. В продължение на 48 часа бе преустановено движението по Републиканската и общинските пътни мрежи. Компетентните съставни части на единната спасителна система, изпълняващи плана за защита при бедствия при снегонавявания бяха: РДПБЗН, ОДМВР, ОПУ, ЕРП Север, Регионално управление на горите, Центровете за спешна медицинска помощ, БЧК, водоснабдителните дружества и кметовете на общини.

Сформираният областен щаб за защита при бедствия, след обявяване на бедственото положение извърши следните дейности:

- Приемане, анализиране и разпределяне на получената информация за мащабите на бедствието;

- Издирване, спасяване и евакуация на бедстващи хора по републиканска и общинска пътна мрежа;

- Транспортиране на родилки и пациенти на хемодиализа до болнични заведения;

- Преустановяване на движението на всички моторни превозни средства по пътната мрежа;

- Разчистване на пътища и извличане на закъсали МПС;

- Осигуряване на проходимост на републиканската пътна мрежа;

- Отстраняване на аварии по електроподаването, водоснабдяването и комуникациите;

- Осигуряване с предимство на придвижването на медицински екипи;

- Осигуряване на обществения ред и регулиране на движението;

- Периодично информиране на население за обстановката по време на бедствието и даване на препоръки за поведение.

Ресурси, привлечени по време на операциите по разчистване на Републиканска пътна мрежа, извличане на закъсали автомобили и осигуряване на маршрути за специализираните екипи на ЕРП Север включваха: 28 пожарникари на РД ПБЗН Разград, 12 пожарни автомобила и 3 броя специализирана техника. Привлечена бе и машина специализирана техника от "Семпе" 2 ЕООД. В операциите участваха с ресурси според действащите им планове ОД МВР, Областно пътно управление ЕРП Север и РЦ Спешна медицинска помощ.

Областният щаб не предвижда удължаване на бедственото положение, което приключва в 11.00 часа.

Областният управител изказва специални благодарности на ръководителя на операциите Комисар Емилиян Станев и РД ПБЗН.