От Югозападния университет "Неофит Рилски" публикуваха своя официална позиция по зародилия се преди няколко дни скандал около твърденията на бившия преподавател във висшето учебно заведение за извършвани корупционни практики. 

Припомняме, че доц. Стефан Дечев вече е сигнаризилал Министерството на образованието и науката, които от своя страна информираха, че започват проверка. 

Публикуваме позицията на ЮЗУ "Неофит Рилски" без редакторска намеса: 

Във връзка с появили се дискредитиращи публикации в медийното пространство, от бивш преподавател в Югозападния университет "Неофит Рилски“, бихме искали да уточним следното:

- Югозападният университет си запазва правото на отговор, след като ни бъде предоставена информация по официалния ред относно публикуваните твърдения и предположения.

- Югозападният университет има интерес цялата истина да бъде установена.