Със заповед на областния управител Захари Сираков беше сформирана междуведомствена комисия в състав: представители на Областна администрация Смолян, Регионална дирекция по горите-Смолян, Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, ТП ДГС-Смолян, ТП ДГС-Златоград, РД ПБЗН-Смолян, Областно пътно управление-Смолян, КЕЦ-Смолян на "Ер-Юг“, Общинска администрация Смолян, Общинска администрация Мадан, Сектор "Пътна полиция“-Смолян към ОД МВР. В периода 30.11.2023 – 01.12.2023 година комисията извърши оглед на път II-86, Смолян-Средногорци, от 107 км. до 123 км., и път II-867, Средногорци-Мадан от 0+00 до 4+00, в следствие на което се изготви доклад за необходимостта от премахване на дървета, застрашаващи живота и здравето на хората и инфраструктурни обекти. Това съобщиха от Областна администрация - Смолян. 

На проведена днес в Областна администрация Смолян среща бяха обсъдени проблемните участъци и възможните превантивни мерки на база резултатите от направения оглед. Независимо от това, че просеките се почистват съгласно сервитута, основната причина за прекъсване на електрозахранването си остават падналите дървета от извънсервитутната зона, чиято височина е достатъчно голяма, за да засегне електропреносните съоръжения.

Областният управител Захари Сираков отново настоя да се предприемат превантивни мерки за гарантиране безопасността и живота на населението и обезопасяване на инфраструктурните обекти. Той каза, че не е редно при всяко влошаване на времето и снеговалеж да се прекъсва електрозахранването до цели населени места, поради паднали дървета. "Проблемът с непочистена и прорасла растителност в близост до съоръжения е повсеместен във всички 28 области в България, но в планински регион като нашия е още по-значителен.“ Сираков призова участниците в днешната работна среща, съгласно институционалните си правомощия, да поемат ангажименти и в рамките на законодателството съвместно да се предприемат необходимите мерки, за да се реши трайно проблемът със сервитутните зони.