385 тона клони са извозили фирмите за почистване след снеговалежа до днес, съобщиха от Столична община. За три дни получените сигнали надхвърлят близо петкратно сигналите за паднали дървета през цялата последна година. В събота и неделя ще продължи събирането и извозването на пречупени клони и дървета.

Създадена е организация между Столичен инспекторат, Зелени системи , Столичното предприятие за третиране на отпадъците и дирекция "Аварийна помощ и превенция“ и са ангажирани всички налични ресурси на общината, както и всички ресурси на почистващите фирми, с които общината има договор.

В днешния ден бяха разположени контейнери от 35 кубика за поставяне на клони в районите "Красна поляна“, "Слатина“, "Възраждане“, "Изгрев“, "Люлин“, "Средец“ и "Триадица“. Целта е да оптимизира и ускори дейността. След запълването на капацитета на контейнера, той се извозва до депото и отново се връща в съответния район.