Директорът на "Вътрешна сигурност" в МВР старши комисар Георги Георгиев е временно отстранен от длъжност. Информацията на "Фокус" беше потвърдена и от МВР. Старши комисар Георги Петров Георгиев е отстранен от работа до приключване на вече образувано дисциплинарно производство. 

Директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов.