Българските туристически и рибарски сектори заявяват категоричната си позиция, че приетият на първо четене Закон за енергията от възобновяеми източници в морски пространства трябва да бъде оттеглен. "Освен обективните причини, които доказват, че перките нанасят множество вреди на рибарството и туризма, начинът, по който бе внесен и приет този закон навяват на задкулисие и нечисти помисли", се казва в съобщението, изпратено до медиите.

Представителите на двата сектора ще изложат подробно мотивите си на пресконференция от 13 часа в понеделник (19 февруари). В срещата с медиите ще участват:

Емил Милев (Сдружение "Черноморски изгрев“)

Йордан Господинов (Асоциация на производителите на рибни продукти "БГ ФИШ“)

Красимира Катеничарова (Сдружение "Човек-Природа-Живот“)

Димитър Куманов (Сдружение "Балканка“)

Ирина Матеева (Българско дружество за защита на птиците БДЗП)

Петко Цветков (СДП "Балкани“ и Бългаарска фондация Биоразнообразие)

Ричард Алибегов (Българска асоциация на заведенията)

Атанас Димитров (Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация)

Емил Коларов (Сдружение на заведенията в България)

Иван Иванов (Асоциацията на специализираните експерти в туристическата индустрия)

Становища срещу Закон за енергията от възобновяеми източници в морски пространства са изпратили:

Сдружение "Черноморски изгрев“

Община Балчик

МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

МИРГ Варна-Белослав-Аксаково

Комплекс "Исторически парк“

Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ ФИШ

Сдружение с нестопанска цел "Фарчето“ – гр. Варна

Рибарска кооперация "Траката“ – гр. Варна

Рибарско сдружение "Одесос 2011“ – гр. Варна

Община Бяла

МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен

Сдружение "Чайка 2020“ – гр.Бяла

Рибарско сдружение Св. Влас

Сдружение "Будно Поморие и региона“

Рибарско сдружение "Нептун“ – гр. Поморие

Рибарско сдружение Сарафово

Рибарско сдружение Приморско

МИРГ Приморско-Царево

Морско рибарско сдружение гр. Царево

Рибарска кооперация гр. Ахтопол