PPC Group и MYTILINEOS Energy & Metals обявиха, че са подписали Рамково споразумение за сътрудничество (CFA) за разработване и изграждане на портфолио от соларни проекти до 2000MW в Италия, България, Хърватия и Румъния. Стойността на сделката се оценява до 2 милиарда евро и се очаква да бъде изпълнена през следващите три години.

По-конкретно, споразумението се отнася до приблизително 90 соларни проекта, притежавани от MYTILINEOS в Италия (503 MW), Румъния (516 MW), България (500 MW) и Хърватия (445 MW), които са на различни етапи на развитие. Съгласно споразумението MYTILINEOS ще поеме разработването и изграждането на тези проекти, които след това ще бъдат придобити от PPC Group след приключване на свързването им към електрическата мрежа на гореспоменатите страни, съобщават официално от компанията.

Репутацията на MYTILINEOS в изпълнението на сложни ВЕИ проекти в международен план е катализатор за доверието на PPC в сътрудничеството на страните и служи като гаранция за успешното изпълнение на споразумението.

Рамковото споразумение между двете страни е ориентир за водещата роля, която гръцките компании могат да играят в по-широкия регион и енергийната сигурност на Европа. Споразумението също е важен крайъгълен камък за енергийния преход, като проектите за зелена енергия, разработени по договора, се очаква да осигурят енергия за 320 000 домакинства и да изместят 3,4 милиона тона емисии на CO2.