Парламентът се свиква за втори път извънредно в рамките на деня. В дневния си ред депутатите имат само една-единствена точка, а именно преразглеждане на президентското вето, наложено върху Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

По-рано депутатите имаха възможност да решат дали да включат точката в дневния си ред. Предложението обаче бе отхвърлено от залата. Така председателстващият заседанието Росица Кирова изчете от парламентарната трибуна, че се свиква второ извънредно заседание в рамките на деня, на което да бъде разгледан върнатия законопроект. 

Второто извънредно заседание ще започне в 18:20 минути.