Парламентът прие законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, касаещ лечението на редките заболявания, предаде репортер на "Фокус"

Промените в закона бяха приети с пълно мнозинство от 150 гласа "за"

Със законопроекта се цели лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, започнало преди навършването на 18-годишна възраст, да се заплаща със средства от държавния бюджет и след навършването на тази възраст, до приключването на лечението. 

С тези промени се цели гарантирането на достъпа до лечение с лекарствени продукти на пациентите с редки заболявания независимо от тяхната възраст.

За покриването на разходите по лечението на пациентите ще са необходими 8 405 700 лева. Прогнозата е през 2024 година промените да засегнат 25 лица, които предстои да навършат пълнолетие.