На граничния контролно-пропускателен пункт "Аерогара София“ министър Калин Стоянов и главен комисар Антон Златанов показаха на еврокомисар Йохансон новата организация на работа след приемането на България в Шенген по въздух. Директорът на ГДГП изтъкна, че основното сега са компенсиращите полицейски мерки. Показани бяха лабораториите за проверка на документи на втора линия, електронните гишета. Еврокомисар Йохансон се срещна със служителите на Фронтекс, работещи на граничния пункт.

Вчера в присъствието на еврокомисаря по вътрешни работи министрите на вътрешните работи на България и Румъния Калин Стоянов и Мариан-Кътълин Предою подписаха Съвместно изявление за засилване на сътрудничеството в контекста на присъединяването на България и Румъния към зоната за свободно движение.

Празнуваме заслужено и дългоочаквано присъединяване на България и Румъния към Шенген, посочи еврокомисар Илва Йохансон, която заяви категоричната си позиция и очакване за пълното приемане на двете страни. Еврокомисарят по вътрешни работи категорично подчерта, че  "България и Румъния са по-добре подготвени от други държави да приложат правилата на Шенген - външните граници се охраняват много добре, има много добро сътрудничество на двете страни с трети“. В този смисъл тя открои доброто сътрудничество с Турция и окончателното приемане на Пакта по миграция и убежище. Комисар Йохансон оцени усилията, които двете страни полагат, като  внушителни и подчерта, че както за Комисията, така и лично за нея е изключително важно да бъдат членки на Шенген и по суша.