Парламентът се свиква извънредно днес. Това ще случи в 14:00 часа, точно след края на редовното петъчно заседание на парламента. 

В дневния ред ще бъдат включени следните точки. Първо, разглеждане на доклада за договора, сключен между "Булгаргаз" и "Боташ". Второ, гласуване на законопроекта за насърчаване на инвестициите на второ четене  и трето, проект на решение за приемане на Програма за инвестициите в отбраната до 2032 година.

В момента депутатите разглеждат промените в Закона за енергетиката, с които се цели отлагане на либерализацията с една година. След това Народното събрание трябва да премине към парламентарен контрол и изслушване на представителите на Министерския съвет.