НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 09:13


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

От БЧК представиха отчет на дейността за 2017 г., както и план и бюджет на организацията за втората половина на 2018 и 2019 година (ОБЗОР)

От БЧК представиха отчет на дейността за 2017 г., както и план и бюджет на организацията за втората половина на 2018 и 2019 година (ОБЗОР)

26 Май 2018 | 21:23 | Агенция "Фокус"
София. Редовната сесия на 66-ото Общо събрание на БЧК бе открита на 25 май от председателя на БЧК Христо Григоров. Първото заседание на форума бе ръководено от проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК. Той предостави думата на председателя на организацията акад. Христо Григоров, който, от името на Националния съвет, направи подробен анализ на дейността на БЧК през 2017 година. Отчетена бе една успешна година, през която Българският Червен кръст неотклонно е изпълнявал своята мисия в подкрепа на най-уязвимите и е работил за хуманизиране на общностите. Броят на доброволците, които практически осъществяват мисията на организацията, е 18 234, а членовете са 155 175 души. През 2017 г. с хуманитарни помощи са подпомогнати 325 040 граждани и семейства и 44 социални институции, раздадени са 13 049 621 кг хранителни продукти на 316 748 души. Парично подпомагане чрез фонд „Милосърдие” са получили 290 уязвими лица. През 2017 г. са реализирани редица кампании и проекти за набиране на финансови средства за осигуряване на безплатна храна в училище на деца от социално слаби семейства, за предоставяне на финансова помощ на семействата на деца, пострадали при ПТП, на семействата на деца със специални потребности, за подпомагане на засегнати от бедствия и др. Благодарение на съвместните усилия на БЧК, на партньори и на гражданите, набраните средства през 2017 г. само за пострадалите от взрива в Хитрино са 2 074 909 лв. На 26 май, в сградата на Български червен кръст беше представен планът на организацията и нейния бюджет за 2019 година, както и инициативите, които предстоят до края на тази година. Заместник-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев заяви, че външната среда в глобален и национален мащаб не се е променила съществено през 2017 година. Според него живеем в сложен, разединен свят, пълен с кризи и бедствия. По думите му около 1.5 млн. души в страната ни живеят в постоянен недоимък, а социалните различия все още се възприемат като даденост, а не като резултат от избрания набор от принципи и подходи.
Генералният директор на БЧК д-р София Стоименова представи основните дейности, които предстоят на организацията и подчерта, че планът за 2018 година е много амбициозен и изпълнен с много дейности. По думите и първият основен приоритет е укрепването на капацитета на организацията да изпълнява пълноценно спомагателната си роля на партньор на държавата. Сред приоритетите са и изготвянето на адекватна реакция при бедствия и аварии; реализиране на хуманитарни дейности с висок социален ефект и предоставяне на услуги с добро качество, както и поддържане на структурите на организацията на характеристиките на „добре функциониращо дружество“. Сред очакваните резултати са: предоставени ефективни и качествени услуги, отговарящи на европейските стандарти; запазване на финансовата стабилност на организацията; запазване на броя на членовете и доброволците с увеличаване на броя на младите хора и тези в трудоспособна възраст. Д-р Стоименова подчерта като възможни рискове увеличението на по-мащабните бедствени кризи; продължаването на финансовата, икономическата, социалната и духовната криза; ескалиращото влошаване на международната обстановка. Тя допълни още, че в Международният червен кръст е била приета глобална стратегия за миграцията и че на БЧК предстои да изготви стратегия за справяне с проблемите с миграцията, съобразена с местната специфика.
Заместник-генералният директор на БЧК и ръководителят на направление „Финансово-стопанска дейност“ Василка Каменова заяви, че 1 млн. лева са отделени за изграждане на международен учебен център в Боровец. Тя допълни, че в бюджета на организацията е заложена сумата от 200 000 лева за дофинансиране на хранителната програма. Освен това от субсидията на Националния секретариат и областните организации са оставени 210 000 лева като резерв, които ще бъдат разпределени по традиция в последното тримесечие на годината. На областно ниво, организацията е планирала бюджет от близо 1.5 млн. лева.
Цветелин ДИМИТРОВ

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Василка Каменова, зам.-генерален директор на БЧК: 1 млн. лв. са отделени за изграждане на международен учебен център в Боровец

Василка Каменова, зам.-генерален директор на БЧК: 1 млн. лв. са отделени за изграждане на международен учебен център в Боровец

26 Май 2018 | 10:47 | Агенция "Фокус"
София. Капиталови разходи от 1 млн. лева са определени за изграждането на международен учебен център в Боровец. Това каза заместник-генералният директор на БЧК и ръководител направление „Финансово-стопанска дейност“ Василка Каменова по време на приемането на план и бюджет на организацията за 2019 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „По бюджета на организацията, както винаги са работили всички 36 структури в нашата организация. В бюджета за 2018 г. освен необходимите средства за поддържане на капацитета на организацията са заложени и разходите за тези дейности, които са включени в плана, който д-р Стоименова представи. През 2018 имаме някои извънредни мероприятия, които ще се отразят върху бюджета – едно от тях е 140-годишнината на организацията“, отбеляза тя. „Другото предизвикателство е привеждането на дейността на БЧК в съответствие с регламента за защита на личните данни. Освен труда, там се изисква един приличен ресурс. На този етап в бюджета е заложена сумата от 200 000 лева за дофинансиране на хранителната програма. Субсидията за планинската служба е разпределена на 100%, а от субсидията за Националния секретариат и областните организации са оставени 210 000 лева като резерв, който традиционно разпределяме в последното тримесечие на годината. Капиталовите разходи са 1 млн. лева. Съществената сума е определена за изграждането на международен учебен център в Боровец. Към настоящият момент още не е взето решение дали ще се строи“, каза още тя. „Върху бюджета оказаха влияние промени на такси и услуги, които предлагаме. На първо място това е увеличението на таксата за обучение по оказване на първа долекарска помощ с 15%. Увеличиха се някои цени в Националния учебния център в с. Лозен. Благодарение на умелото управление, там имат доста външни посетители, така че центъра се развива доста добре. На областно ниво са планирани близо 1.5 млн. лева“, каза още Каменова.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК: Предстои БЧК да направи стратегия за проблемите с миграцията

Д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК: Предстои БЧК да направи стратегия за проблемите с миграцията

26 Май 2018 | 10:16 | Агенция "Фокус"
София. Предстои БЧК да направи стратегия за проблемите с миграцията. Това каза д-р София Стоименова, генерален директор на БЧК, по време на приемането на план и бюджет на организацията за 2019 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Планът за 2018 г. година е направен на база оценката на външната и вътрешната среда и отчитане на местна специфика. Годината за нас е изключително важна. Продължаваме уверено своята дейност, но е и година на 140-годишнината на организацията. В Международния червен кръст стартира процеса по актуализиране на стратегията и ние участваме активно в консултативния процес, който тече и се подготвяме за съответните срещи. Беше приета глобална стратегия за миграцията. Предстои нашето национално дружество да направи своя стратегия, предвид спецификата на местно ниво. Приета бе стратегия по възстановяване на семейните връзки. Подписан бе договор за сътрудничество с нашите съседи по време на европейската конференция в Казахстан. Имаме договор и партньорство с Турския червен полумесец“, каза още тя. „Първите месеци от 2018 година бяха свързани с активно участие на БЧК в редица прояви, конференции и срещи в рамките на Европредседателството. Бяхме домакини на много важни срещи, предстои да бъдем домакин и на други до края на годината. Висока беше оценката за нашето домакинство и принос в процесите на международно ниво“, допълни още тя.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК: Около 1.5 млн. души в страната са в постоянен недоимък

Д-р Валентин Пеев, зам.-председател на БЧК: Около 1.5 млн. души в страната са в постоянен недоимък

26 Май 2018 | 10:04 | Агенция "Фокус"
София. Около 1.5 млн. души в страната са в постоянен недоимък. Това каза зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев по време на приемането на план и бюджет на организацията за 2019 година, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Бих могъл да кажа, че външната среда в глобален, национален мащаб през 2017 г. не се е променила съществено. Живеем в сложен, разединен свят, изпълнен с кризи и бедствия. Насилието и нестабилността са както причини така и следствия на постоянно възобновяващи се конфликти и страдания. Природните бедствия, социалните и икономическите кризи допълнително влошават състоянието на хроничните затруднения. За предизвикателства, трудности, тежки последици понякога спомага и сериозната политическата нестабилност, както и липсата на консенсус по основни теми“, допълни той. „Социалните различия все още се възприемат като даденост, а не като резултат от избрания набор от принципи и подходи. Около 1.5 млн. души в страната ни са в постоянен недоимък. Сред населението доминира усещането за липса на справедливост, както и набъбването на неграмотни общности за сметка на интегрираната образована, трудово-ангажирана част от населението. Към всичко това може да се добавят драстичните разлики на социално-икономическия статус в различните региони на страната“, каза още Пеев. „Основна задача на БЧК, създаден преди 140 години, е да служи на човешката нужда, да осигурява уважение към човешката личност, да работи за предпазване от болести, да стимулира доброволчески изяви. 2017 г беше поредна трудна година. Човешкото страдание пред жестокия замах на природата прекършиха хиляди съдби и отнеха животи. Дали само природата е виновна за това? – това е въпрос, който всеки от нас трябва да си отговори честно, защото ако замълчим за пореден път за миналото, няма да може да се справим в настоящето, а и няма да изградим бъдещето“, каза той в заключение.
Цветелин ДИМИТРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Общото събрание на БЧК провежда своята годишна сесия

Общото събрание на БЧК провежда своята годишна сесия

26 Май 2018 | 07:52 | Агенция "Фокус"
София. Общото събрание на Българския Червен кръст провежда своята годишна сесия. Това съобщиха от пресцентъра на БЧК. Общото отчетно събрание на организацията бе открито в петък, когато ръководството на БЧК представи пред делегати от цялата страна отчетите за дейността и за бюджета на организацията, за работата на Контролната и на Етичната комисия за 2017 г.
Днес от 9.00 часа делегатите приемат план и бюджет на организацията за 2019 г. и ще обсъдят редица важни за организацията въпроси.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Сушата в Германия. 19 октомври 2018 г.
Сушата в Германия. 19 октомври 2018 г.

ВИДЕО
Тегленето на победителя в играта
Тегленето на победителя в играта "Европейски тест за отличници-шест" 30.07.2018г...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.