Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2“ работи в нарушение на закона от началото на 2019 г., съобщават от екоорганизацията "Грийнпийс". Тогава тя получи разрешение да отделя серен диоксид близо два пъти над допустимото и живак – над четири пъти.

Централата има задължение да спазва съвременните изисквания за тези замърсители, за да продължи работа. Това реши Административният съд в Стара Загора по делото за разрешителното на ТЕЦ "Марица-изток 2“, заведено от екологичните организации "Грийнпийс“ – България и "За Земята“. Въглищната централа и Изпълнителната агенция по околна среда имат право да обжалват решението пред Върховния административен съд.

Решението на местния съд се основава на тълкуването на Съда на Европейския съюз. През март 2023 г. Европейският съд реши, че централите не могат да работят, без да спазват екологичните изисквания, ако това ще допринесе за нарушение на нормите за качеството на въздуха. В Югоизточния регион в България, където са концентрирани ТЕЦ "Марица-изток 2“ и още четири въглищни мощности, се намират последните населени места в Европа с хроничен проблем със замърсяване от серен диоксид – Гълъбово и Димитровград. Старозагорският съд посочва, че разрешителното на централата не отчита общото въздействие от емисиите от серен диоксид на всички производствени и битови източници в района, както и важни данни за замърсяването. По този начин се излага на риск човешкото здраве и околната среда. 

Същите пороци са допуснати и при разрешителните на ТЕЦ "Ей И Ес Марица-изток 1“ и на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3“. Това показва, че екологичните власти системно са погазили законодателството. 

"Старозагорският съд заключва, че икономическият интерес от експлоатацията на централите не може да има превес над общественото здраве и опазването на природата. 

Съдебно решение, което прилага закона с оглед на неговата основна цел – да опази човешкото здраве и околната среда, заслужава адмирации“, коментира адвокат Регина Стоилова.

"Това развитие на казуса с най-голямата въглищна централа в България е възможно най-сериозното напомняне за закъснелите реформи в българската енергетика и острата липса на план за поетапното извеждане от експлоатация на мощностите на изкопаеми горива. Нито правителството, нито социалните партньори могат да си позволят още дълго да разчитат, че производството на енергия с с тежък отпечатък на замърсяване върху околната среда и здравето на хората ще продължи отвъд 2030 г.“, посочва Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс“ – България. 

За да продължи да работи, ТЕЦ "Марица-изток 2“ следва да мине през процес по издаване на ново разрешително, чиито условия да гарантират спазването на съвременните норми за замърсителите серен диоксид и живак. Тези норми могат да бъдат постигнати с намаляване на капацитета на централата или с ограничаване на работните ѝ часове. 

В реалността това вече се случва. Държавната централа работи с около 30% от капацитета си и използва три-четири от осемте си блока. Причината е, че ТЕЦ "Марица-изток 2“ все по-трудно намира клиенти за скъпата си енергия. Дружеството разчита на квотата си за пазара за бита, която получи с политическо решение в средата на 2023 г.,с цената на увеличение на сметките на потребителите. В допълнение, икономическото ѝ състояние вече десетилетие следва негативна тенденция, с изключение на безпрецедентната 2022 г., когато излезе на печалба заради енергийната криза в Европа и огромния скок в цените на енергията. И през 2024 г. дружеството ще разчита на държавно рамо, за да продължи да съществува.