Бюст-паметникът на Баба Тонка също бе закичен с традиционната българска мартеница.

Тонка Обретенова е родена през 1812 г. в село Червен, Русенско. Женена е за известен търговец в Русе, Тихо Обретенов. Раждат им се дванадесет деца, от които оцеляват пет момчета и две момичета.

Включва се в организираната националноосвободителна борба. Оказва сериозна организационна, морална и финансова помощ на Русенския частен революционен комитет. Съратник и доверено лице на Васил Левски. Нейният дом е сигурно убежище и организационен център на революционните дейци.