Младежи с увреждания от Комплекса за социални услуги "Слънчевата къща", ЕКО Център за защитена заетост и Сдружението за подкрепа на лица с умствени увреждания поздравиха кмета Благомир Коцев с празника Баба Марта.

Фоайето пред зала "Варна“ беше огласено от български песни под съпровода на гайда, а девойките от двете социални услуги закичиха кмета с ръчно изработени мартеници. Кристина Николова от ЕКО центъра за защитена заетост поздрави ръководството на Общината със стихотворението на Дора Габе "Обич“ и то в присъствието на актрисата Цветана Манева. 

Кметът Благомир Коцев благодари на гостите си и подчерта, че подпомагането на социалните услуги за различни целеви групи е приоритет на ръководството на Община Варна.

Комплексът за социални услуги "Слънчевата къща" е социална услуга, управлявана от Сдружение "Семеен център - Мария" и предлага дневна грижа за младежи с комплексни нужди.

ЕКО Център за защитена заетост осигурява трудова заетост за хора с увреждания като оформяне и поддържане на зелени площи, озеленяване и цветарство.

Сдружението за подкрепа на лица с умствени увреждания работи за подпомагането и създаването на подходящи условия за живот на хората с ментални затруднения и техните семействата, спомага за тяхната социална интеграция чрез промяна на обществените нагласи спрямо лицата със специални нужди.