Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България, в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"

Ще продължат ли да поскъпват яйцата у нас през 2023 г. и защо внасяме още по-скъпи такива от Полша? Разговаряме в следващите минути с председателя на Съюза на птицевъдите в България г-н Ивайло Гълъбов. Г-н Гълъбов, каква е ситуацията към този момент, предвид рекордното поскъпване през изминалата година на яйцата? 

Яйцата в рамките на една календарна година поскъпнаха приблизително с 67% за целия Европейски съюз и с 76% за нашата страна. Причината за голямото поскъпване на цената в условия на свободен общ пазар се обуславя основно от пазарните тенденции и от себестойността на яйцата. Себестойността на яйцата през последната година нарасна толкова много, защото това последва цените при ръста на фуражите, на електроенергията и на горивата. Средно фуражите поскъпнаха с около 60%, електроенергията със 120%, горивата – с 50%. Средно процентът на тези суровини е също 76%. Не трябва да забравяме, че и индустриалните потребители на електроенергия плащаме и консумираната от нас, потребителите, голяма част от електроенергията. Знаете, разликата в цените е огромна. 

Защо взимаме яйца от Полша, с какво ни примамват? Защо ги внасяме у нас? 

Интересното е, че "Евростат“ дават данни, че яйцата в България, българските яйца са по-евтини от тези в Полша, но най-вероятно става въпрос за дългосрочни търговски договори между полски производители и някои търговски вериги, възможно е да има и такава стратегия. Съвсем разбираемо е, полските производители обръщат повече внимание на местния пазар, опитват се да поддържат по-изгодни за тях ценови нива и това, което им е в повече, го насочват към други дестинации. В тяхна любима дестинация се превърна България заради някои възможности, които различните ставки за ДДС дават на нелоялни търговци. И ето, ние вече сме дестинация, която е любима за полските производители.  

Г-н Гълъбов, според вас ще се запази ли тази тенденция да продължи да се вдига цената на яйцата?  

Цената на яйцата по-скоро се очаква да задържи тези нива, дори и в предвид на предстоящите Великденски празници, защото се обърна леко тенденцията при цените на зърното, които задържаха цени. Зърното в България се произвежда в момента при много висока себестойност предвид високите цени на природния газ и на горивата.

Но все таки, лудото надпреварване на цените, което беше преди Русия и Украйна да бъдат пуснати на свободен износ на зърно за трети страни и за Европейския съюз, се преустанови и при по-ниски нива на цени на фуражи най-вероятно ще се запазят и цените на яйцата. Разбира се цените на електроенергията и на горивата на този етап са непредсказуеми и отново държа да отбележа, че потребителите в България плащат и 20% ДДС. Тези в Полша за сравнение плащат само 3%, онези в Германия – 9%, и така това също оказва голямо значение на крайната потребителска цена.  

Кои ангажименти и проблеми стоят на дневен ред пред вашата организация и към настоящата година? 

За съжаление проблемите в птицевъдството трудно се решават бързо. Най-големият проблем, който има за решаване и ние търсим обединяване на усилията с Министерството на земеделието и с Българската агенция за безопасност на храните, това е борбата с разпространението на птичи грип. Ние сме страна, която е в постоянен риск предвид на големите водни басейни, до които се намираме в близост, и предвид на двата прелета на диви птици, които минават през България и който е най-големият риск за разпространение на инфлуенцата. Риск представлява и интензивното производство на водоплаващи, което в България е добре развито, тъй като водоплаващите може да се считат като вектор на разпространение на инфлуенцата, защото те преживяват заболяването, за разлика от кокошия вид, и това прави мониторинга малко по-труден. Ние имаме няколко инициативи, които за момента са възприети от Агенцията за безопасност на храните, но искат повече време, за да се стигне до по-ефективни мерки и за по-ефикасна борба с птичия грип. Проблеми имаме с нормативната база и с нейното прилагане в отделни дирекции на Българската агенция за безопасност на храните, където са отказани или са редуцирани обезщетенията на засегнатите ферми. Това създава изключително лоша бизнес среда, тъй като европейското законодателство и европейският бюджет е предвидил обезщетяване на засегнатите ферми в Европейския съюз от птичи грип и средствата за тези обезщетения се реимбурсират от европейския бюджет със 75%. Тогава, когато в България една ферма не си получи в срок обезщетенията или бъдат наложени редукции, съответно се стига до съдебни процеси и времето, за което тези съдебни процеси приключва, обикновено е повече от една година, а тогава срокът за реимбурсиране на тези европейски средства вече е изтекъл и най-вероятно България ще загуби голяма част от средствата, които така или иначе, след като съдът се произнесе, ще трябва да плати на фермерите, пострадали от инфлуенца и от птичи грип. За съжаление към момента при това, че няма редовно правителство и парламентът е с много кратък хоризонт, едва ли може да се предприемат бързи действия по изменение на Закона за ветеринарно-медицинска дейност. Това, което временното правителство може да направи по изменение на нормативната уредба, е вече предприето и поне част от проблемите, които създават нормативните документи, ще бъдат отстранени в най-скоро време, да се надяваме.  

Ние се надяваме наистина скоро да бъде постигнат един баланс, разработени механизми и всичко да тръгне и гражданите да ядат повече български яйца, нали така? Защото данъците, които плащаме, са в помощ на всички, на всички по веригата. 

Точно така. Ние се надяваме също яйцата и пилешкото месо да не се превърнат в луксозна стока, защото в птицевъдството се печели от оборот, не от високи цени, но обективните икономически условия са такива. Не е възможно да получаваме в България от двете централи по 3 милиарда печалба, индустрията да плаща този висок ръст и реално да създава тази печалба, от другата страна потребителските и хранителните стоки да не отразят това поскъпване. В края на краищата във всяко едно производство е важен фактор и електроенергия, и горива, и другите суровини. Не по-различна е картината и в другите индустрии. При нас – фуражите, при тези, които строят – строителните материали, металите. Това е положението. Войната ще струва скъпо не само на Украйна и на Русия, а на целия свят.