Участници от няколко държави от Централна и Югоизточна Европа - Босна и Херцеговина, България, Полша, Унгария, Северна Македония, Сърбия, Хърватия и Черна гора - пристигнаха в София за участието си в пилотната резиденция “Климатична грамотност" на европейската програма RE-IMAGINE Green Residency. Организатор на събитието е Арте Урбана Колектив, познати с иновативните си международни проекти в сферата на културата, изкуството и образованието.

В рамките на събитието (8-12 април 2024), участниците ще обменят полезен опит и ще преминат през специализирано обучение, начело с изявени международно признати лектори и ментори, с цел интегриране на специални зелени практики и подходи в процеса на работата си - създаване, продуциране, менажиране на артистични продукции, които да насочат общественото внимание към форсмажорната тема за климатичните промени и опазването на околната среда.

В рамките на петдневната творческа резиденция, организаторите са подготвили разнообразна програма от лекции и практически занятия, които ще запознаят участниците с актуалните зелени практики и тенденции в сферата на независимия културен сектор и ще им съдействат с менторска помощ по създаване на еко-устойчиви артистични продукции.

Освен това, артистите ще се включат и в някои допълнителни инициативи с цел опознаване на София и нейния културно-артистичен облик. Участниците ще посетят ключови стрийт арт локации на столицата, водени от гидовете на популярния Sofia Graffiti Tour, като ще посетят и актуални за културния афиш на столицата театрални и танцови представления.

В контекста на официалната обучителна програма на RE-IMAGINE Green се открояват имената на редица изявени специалисти, които ще влязат в ролята на лектори и ментори.

Добре познатият сръбски климатолог Владимир Джурджевич например, ще запознае детайлно участниците с проблемите на климатичната криза, а хърватският еко-активист Лука Томац ще очертае най-актуалните зелени практики в лекцията си “Ecoshift in Culture and Performing Arts".

От българска страна, участниците ще се запознаят с изявения режисьор, сценарист и културен мениджър Димитър Узунов и експертът Василка Шишкова, която притежава богат опит в оценяването на въздействието на различни културни продукти. Те ще влязат в ролята на медиатори между гостите и представители на бранша на изпълнителските изкуства у нас, като им предоставят поле за нетуъркинг и обмяна на полезен опит и практики.

На 10 април още, като част от творческата резиденция в София, ще се състои и отворената среща с организаторите и участниците в проекта RE-IMAGINЕ с различни местни организации от сферата на изпълнителските изкуства и екологията.

На срещата ще се представят повече за съвременните тенденции в областта и ще се дискутират форми за застъпничество за зелените идеи в културния сектор и начини за съвместно действие.

След края на творческата резиденция в София, участниците в RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin ще вземат участие в още творчески резиденции в Унгария (юли 2024), Северна Македония (септември 2024) и Сърбия (януари 2025).

Общ преглед на проекта RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin и цели:

Проектът RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin е иновативна европейска инициатива за сътрудничество, подкрепена от програма Творческа Европа, фокусирана върху зелената трансформация на сектора на изпълнителските изкуства в Балканския регион и Централна Европа, където зеленият преход все още е в ход ранните му етапи.

Проектът е иницииран от организации, които са сред първите в своите държави, започнали да работят за насърчаване и прилагане на зелени политики в културните и творческите сектори, предимно театъра и изпълнителските изкуства, и които сега поеха водеща роля като популяризатори и застъпници на околната среда - Green Art Incubator (Сърбия), Pro Progressione (Унгария), Lokomotiva (Северна Македония) и Arte Urbana Collectif (България).

В рамките на две години проектът ще се стреми да предефинира социалната роля на организациите за изпълнителски изкуства като агенти на промяната на околната среда, чрез изграждане на капацитет в организациите и професионалистите в тази област за постигане на цели, свързани с намаляване на емисиите на CO2 и постигане на производство без отпадъци.

За да постигне тази цел, екипът по проекта създаде и амбициозната резидентска програма RE-IMAGINE Green Residency, обхващаща четири петдневни резиденции във всяка страна-партньор с включени обучения и работилници. Една от главните цели на програмата е да предостави на участниците полезни знания и умения по отношение на

климатичната грамотност и екологично устойчивите подходи за разработване и изпълнение на проекти в изпълнителските изкуства.

Повече за RE-IMAGINЕ:

https://arteurbanacollectif.com/teatar/re-imagine/

За връзка с представителите на RE-IMAGINЕ за България:

https://arteurbanacollectif.com/

https://www.facebook.com/arteurbanacollectif/

https://www.instagram.com/arte_urbana_collectif/