Софийският градски съд заличи Корнелия Нинова като председател на БСП и лице, което представлява партията. Решението бе взето днес. 

Партията се представлява от зам.-председателя, определен за изпълняващ функциите на председател Атанас Зафиров. С решението си обаче съдът отхвърля искането да впише за нов председател Атанас Зафиров, докато конгресът на партията не проведе избор.

Решението може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.