Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов излезе с позиция относно Законопроекта за ветрогенератори в Черно море. Качваме я без редакторска намеса сега:

Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД), лобистката организация, която драпа със зъби и нокти да прокара Законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници в морските пространства, явно е намерила нов начин за строеж на перки в Черно море.

След като срещнаха изключително аргументиран отпор от всички заинтересовани страни, които убедиха обществото и по-голяма част от политиците във вредите, които този закон би нанесъл на природата, риболова и туризма, сега ЦИД, като че ли търси заден вход за реализирането му.

С изненада научаваме, че Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която ще представи задълбочен правен анализ и насоки за подобрение на съществуващия Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Надяваме се да не сме прави, но изразяваме аргументирани съмнения, че след като не успяват вкарат перките законово отпред, сега опитват да го направят отзад. Защото един от аргументите срещу Законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници в морските пространства беше, че вече съществува Закон за енергията от възобновяеми източници.

На бутафорна кръгла маса са поканени само енергетици и отново няма представители на нито един от секторите, които касаят каквито и да било промени. От официалната покана научаваме, че на нея ще бъде представен "задълбочен правен анализ и насоки за подобрение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)“. И още: "Изследването разкрива добри европейски практики за транспонирането и прилагането на ВЕИ Директивата и предлага промени в енергийната правна рамка с цел прецизиране и разширение на обхвата на мерките за насърчаване на енергийния преход.“ А дали обявеното разширение не означава поставяне на перки в Черно море?

Българските туристически и риболовни сектори заявяват категорично, че ще следим резултатите от кръглата маса и при необходимост, ще предприемем всички позволени от закона действия за неприемане на лобистки и вредни за икономиката и природата лобистки законопроекти или поправки в съществуващи закони!