Финансовият министър Асен Василев не се отказва от намерението си да въведе принципа "Не получаваш касова бележка - не плащаш" като мярка за изваждане на светло на скритите обороти на търговците. През юли с бюджета за 2023 г. бе отхвърлена идеята му да не се плаща сметката в заведение, което не издава касови бележки. Сега в пакета данъчни промени за догодина Василев възражда идеята си и дори я разширява за всякакъв вид търговци, а не само за ресторантьори.

В същото време се предвиждат и стимули за потребителите да изискват касови бележки при пазаруване и ползване на услуги, Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат гражданите да ползват данъчни облекчения, ако регистрират пред НАП касовите си бележки за закупени стоки и услуги през годината. 

Облекчението ще бъде "като приспадат от общата годишна данъчна основа 0,5% от платения ДДС, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискалните бонове, регистрирани в Националната агенция", гласи законовия текст. Това означава, че в най-добрия случай годишната данъчна основа в данъчната декларация може да се намали с до 1200 лв., а това от своя страна означава годишният данък върху доходите да се намали с до 120 лв. 

Посочва се, че единичната стойност на фискалния или системния бон не трябва да надвишава 2000 лв.

"Необходимо е да се въведе стимул за потребителите да изискват издаването на фискален или системен бон, с което да се постигне по-висока степен на изсветляване на някои сектори, както и да се повиши събираемостта на приходите", пише в мотивите на законовата поправка. 

Все още не е ясно как би действало това данъчно облекчение. За да влезе в сила трябва да се създаде нова електронна услуга, чрез която данъкоплатците да регистрират касовите си бележки в НАП.

Освен това министъра на финансите трябва да издаде заповед, за кои видове стоки и услуги ще се прилага отстъпката за платения ДДС на базата на представените касови бележки. 

Преди няколко години НАП направи специална лотария с касови бележки, отново с цел да насърчи потребителите да изискват получаването им от търговците. Тази лотария се разиграваше в продължение на две години, като спечелилите получаваха различни предметни награди - смартфони, телевизори, припомня "Сега". Регистрацията на касовите бонове тогава ставаше чрез специален сайт на играта.  НАП бе отчел, че в рамките на играта са регистрирани близо 60 млн. касови бележки на обща стойност 780 млн. лв.