Общо 10 246,1 млн. лв. са отчетените приходи към края на ноември. Това съобщават от Националния осигурителен институт.

Това е 91,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 225 млн. лв. спрямо същия период на 2022 г.

НОИ отбелязва, че общо отчетените разходи възлизат на 19 647,7 млн. лв., което е 90,2% от заложените в плана за годината. Разходите са с 3 321,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

По отношение на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 17 432,8 млн. лв. Този вид разходи са с 3 381,1 млн. лв., или с 24,1% повече спрямо същия период на миналата година.

Броят на пенсионерите за ноември 2023 г. е с 3084 повече в сравнение със същия период на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през този месец е 826,69 лв., или с 1,71 лв. по-висок от този през октомври същата година и с 95,44 лв. (13,1%) по-висок спрямо същия месец на 2022 г.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за ноември е 909,13 лв. Той е по-висок от този за октомври 2023 г. с 2,01 лв. Спрямо същия месец на предходната година средният размер е по-висок със 106,79 лв. (13,3%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО) към 30 ноември са в размер на 2 067,5 млн. лв., което е 83,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са с 83,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2022 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за целия период е 9 413 млн. лв.

В Учителския пенсионен фонд към края на ноември са отчетени приходи в размер на 96,1 млн. лв. Това е 89,7% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 8,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на ноември са 79,4 млн. лв., което представлява 87,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 16,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.

Относно Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2 344,9 хил. лв. Това е 106,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 163,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 2 686,1 хил. лв., което представлява 56,3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 1 539,2 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.