"Договорихме техника от горските стопанства да се включи в превантивното почистване на участъци по поречието на р. Стряма, извън населените места“. Това съобщи областният управител на Област Пловдив Ангел Стоев след съвместна среща, в която участваха директорът на ДП "Южно Централно държавно предприятие“  инж. Здравко Бакалов, управителят и главният инженер на "Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица инж. Костадин Чолаков и инж. Никола Кърнолски и директорът на Дирекция "Контрол" в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Радослава Петрова.

"Поисках тази среща, защото "Напоителни системи“ не разполагат със специализирана техника за разчистване на дървесна растителност от коритото на реката. С включването на бригади от горските стопанства, ще се ускори процесът“, обясни областният управител.

Инж. Бакалов се ангажира, че още тази седмица експерти от държавното предприятие ще направят огледи на място, за да преценят колко хора и каква техника е необходима, за да се подпомогне работата на "Напоителни системи“ първо край Трилистник,  а след това и в района на най-тежко пострадалите карловски села от наводнението през септември миналата година.

Инж. Чолаков обясни, че "Напоителни системи“ от 17 март работят в района на село Трилистник, но не им достигат машини за отстраняването на големите дървета. "Съдействието от колегите от държавното горско предприятие ще ни бъде от голяма помощ – те ще разчистват дърветата и храстовидната растителност, а ние ще премахваме наносите и ще укрепваме дигите“, обясни инж. Чолаков.

Радослава Петрова от своя страна обясни, че целият процес по почистването се контролира от "Байсенова дирекция“ и с приоритет се разглеждат документите, които се внасят от "Напоителни системи“.

"Бих искал да благодаря на министъра на земеделието Явор Гечев, който ни оказва пълно съдействие при организацията. Важно e да се работи бързо и ефективно, защото спомените на хората са живи и още ги измъчват страховете от тежкото наводнение, което сполетя селата им“, подчерта още Ангел Стоев.