Столичната община връща такса "тротоарно право" в пълния й размер от 1 април тази година. Таксата беше намалена през есента на 2019 г. заради мерките, свързани с епидемията от коронавирус, и оттогава се събира в непълен размер. 

Във връзка с възстановяването на размера на таксата "тротоарно право" Главният архитект на София Здравко Здравков е изработил и изпратил специални указания, които да подпомогнат собствениците на заведения при изпълнението на изискванията на наредбата за преместваемите обекти. Собствениците на заведения е необходимо да подготвят и нови схеми за разполагане на преместваемите обекти, информират от Общината. Целта е да бъде защитен интересът на гражданите и пешеходците, които трябва да могат да използват по-удобната и по-безопасна част от тротоара.

Очакваните допълнителни приходи в хазната на Столичната община от връщането на пълния размер на такса “тротоарно право" са около 1.2 млн. лв. годишно.

Данните от касовото изпълнение на бюджета на общината показват, че през 2020 г. и 2021 г. постъпленията от тази такса са били общо с 2,2 млн. лв. по-малко.

Според Националния статистически институт броят на нощувките в София през 2022 г. се е изравнил с този през 2019 г., а туристическият бизнес - този на хотели, барове и ресторанти, е на нивата от преди пандемията Ковид-19. 

По данни на Националната агенция по приходите оборотът на сектор "Ресторанти и хотели" през 2022 г. е 4.6 млрд. лв., но внесените данъци и осигуровки намаляват - сектор "Ресторантьорство" е внесъл 383.7 млн. лв. през 2022 г., което е с 41.9 млн. лв. по-малко от преди епидемиологичната 2019 г.