В зала "П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора, ОДМВР – Стара Загора и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Стара Загора проведоха обучение за усъвършенстване и повишаване на професионалните умения на директори на образователни институции, педагогически съветници, училищни психолози и други, чиято работа е свързана с деца и младежи. Това съобщиха за "Фокус" от местната администрация. На срещата присъства и Милена Желева, председател на МКБППМН.

"Радвам се, че осъществяваме подобно събитие, на което лектор е служител с дългогодишен опит в борбата с разпространението на наркотични вещества какъвто е  Петьо Петков. Идеята да го поканим и да организираме превантивни лекции в учебните заведения на територията на общините Стара Загора и Казанлък се породи от нуждата от повишаване на знанията на младите хора относно употребата на забранени субстанции. Младежите правят грешки, но мотивацията ни с тези лекции и срещи е да ги запознаем с последствията и вредата от опиати. Като инициатива от наша страна това е само 50% от борбата с наркоразпространението и се надявам да се опази във времето и да се случва все по-често, тъй като борбата на МВР може да бъде и безсмислена, ако не се провеждат такъв тип превенции. Искам да благодаря и на всички вас, присъстващи и деятели, които взимате отношение по темата, на кметовете на Стара Загора - Живко Тодоров, и на Казанлък - Галина Стоянова, на зам.-кмета Милена Желева, която днес е тук, на медиите за отзвука. Надявам се да продължаваме да работим в добра колаборация и да постигаме все по-високи успехи“, каза директорът на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Лазар Христов.

Лектор на срещата, която има за цел превенцията към намаляването на наркотичните влияния и осигуряване на безопасна среда за децата в общината, бе инспектор Петьо Петков от сектор ,,Противодействие на уличното разпространение на наркотични вещества“ към СДВР, гр. София, който чрез презентация ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“ представи методи и подробна информация срещу влиянието на  нарокотичните вещества при младите.

Превантивни беседи, насочени към показване на вредата от употреба на наркотични вещества, също ще бъдат проведени от инспектор Петков в училища в Стара Загора и Казанлък в периода 7- 9 юни. Училищата ще бъдат ПГМТТ “Н.Й.Вапцаров“, СУ "Иван Вазов“, ПГВМ “Иван Павлов“ , СУ “Максим Горки“, ГПЧЕ "Ромен Ролан“ в Стара Загора, а на 9 юни в ПГ "Иван Хаджиенов“, НУПИД "Акад. Дечко Узунов“, СУ "Екзарх Антим I“, ПГЛПТ, ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий“ ще се проведат срещите с ученици в град Казанлък.

Събитието се реализира след проведена работна среща между директора на ОДМВР – Стара Загора и административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора. Обучителният семинар е и във връзка с изпълнение на План-програмата за дейността на МКБППМН към Община Стара Загора за 2023 година, целяща повишаване на сигурността на децата,  превенция и ограничаване на противоправните деяния от малолетни и непълнолетни.

Рени АТАНАСОВА